Aan de slag - primair

Gratis boekje boordevol ideeën: aan de slag voor insecten

De Vlinderstichting
17-DEC-2020 - Het gaat niet goed met insecten, dat wordt steeds duidelijker. Om hier wat aan te doen zijn grootschalige maatregelen nodig en een ander gebruik van de schaarse ruimte in ons land. Deze veranderingen krijgen we niet van de ene op de andere dag voor elkaar. Toch kunnen we ook op korte termijn al wat doen voor vlinders, bijen en andere insecten. Bestel het gratis boekje ‘Aan de slag voor insecten'.

Pluimvoetbij onder het stuifmeelHet dringt bij veel mensen en organisaties door dat er echt iets mis is met insecten en biodiversiteit en we merken dat velen daar iets aan willen doen. Bij De Vlinderstichting komen steeds meer vragen binnen: “Wat kan ik zelf doen voor vlinders?”, “Onze gemeenteraad heeft aangegeven dat we in het groen meer moeten doen voor insecten, hoe doe ik dat?” en ook vanuit de agrarische sector komen steeds meer vragen over wat een boer op zijn eigen land kan doen en tegelijkertijd toch ook nog kan succesvol boeren. Uiteraard proberen we iedereen netjes te antwoorden en tips te geven, maar omdat de vragen vaak eenzelfde achtergrond hadden, was het beter om iets te maken waar veel mensen mee verder komen. Een studente van de WUR, Tessa van de Nadort, heeft die uitdaging aangenomen en heeft, veelal thuis door de coronamaatregelen, heel veel ideeën op een rijtje gezet. Ze heeft teksten geschreven, illustraties gemaakt en foto’s verzameld en daar een prachtig boekje van gemaakt, ‘Aan de slag voor insecten’.

Kleine vuurvlinder voelt zich thuis in bermen, groenstroken en bloemrijk agrarisch gebiedHet boekje bevat vier hoofdstukken die allemaal een andere doelgroep bedienen. Zo is er aandacht voor bebouwd gebied - tuinen, balkons of bedrijfstuinen - en is er een hoofdstuk over openbaar gebied, zoals groenstroken, parken, sportvelden en golfbanen. Maar ook agrarisch gebied en natuurgebieden komen aan de orde. Uitgangspunt is dat de genoemde maatregelen goed zijn uit te voeren en ook bewezen hebben dat ze werken. Voor tuinbezitters wordt onder andere aandacht besteed aan inheemse planten, bestrijdingsmiddelen en hoe je een mooie en biodiverse groene schutting kunt maken. In het openbaar groen zijn ook volop kansen, bijvoorbeeld door een ander bermbeheer zoals ook wordt gepropageerd door Kleurkeur; de aanleg en het goed beheren van bloemrijke graslanden in parken en groenstroken of de opgave om voor waterberging te zorgen combineren met meer ruimte voor biodiversiteit. Voor boeren staat er onder andere informatie in over het belang en goed beheer van sloten en houtwallen en de mogelijkheden voor meer biodiversiteit in de randen van de percelen. En ook natuurgebieden komen uitgebreid aan bod.

Meer informatie

Het boekje met praktische tips is hier gratis digitaal te bestellen. Wilt u een papieren boekje, dan kunt u die hier voor 7,50 bestellen in de vlinderwinkel.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting