Guppy's

Guppy met vrienden heeft meer te eten

Wageningen University
21-JAN-2021 - Guppy’s die optrekken met meer soortgenoten hebben meer te eten. Bovendien geldt dat voor zowel vrouwtjes als mannetjes, terwijl vaak wordt aangenomen dat mannetjes helemaal niet zo sociaal zijn. Dit blijkt uit een uniek veldonderzoek in Trinidad dat is uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries.

"Er is in het lab al heel veel onderzoek gedaan naar de rol van groepsgrootte bij dieren", zegt onderzoeker Lysanne Snijders. "Alleen weet je nooit of de resultaten die je vindt ook in de echte natuur zullen gelden." Bovendien spelen in het wild ook andere factoren een rol in het sociale gedrag van dieren, zoals de aanwezigheid van roofdieren. 

Voordeel sociaal gedrag  

Voor zover bekend is er nu in het wild voor het eerst een oorzakelijk verband vastgesteld tussen het aantal aanwezige soortgenoten en de voordelen daarvan voor gewervelde dieren. In Trinidad konden Snijders en haar collega’s de grootte en samenstelling van de groepen goed en op een natuurlijke manier beheersen door de guppy’s over verschillende poeltjes te verspreiden. Het gedrag van de vissen in de verschillende groepsgroottes is uitvoerig bestudeerd en op beeld vastgelegd.

De poeltjes in Trinidad waarin de guppy's zijn bestudeerd

Snijders en haar team hebben aangetoond dat de guppy’s die samenleefden in grotere groepen vaker en meer eetsucces hadden. Dat is ook vanuit evolutionair oogpunt interessant: blijkbaar is verhoogd eetsucces een voordeel van sociaal gedrag in het wild en kunnen we daarmee (net als betere bescherming ten opzichte van roofdieren) mede verklaren waarom we guppen regelmatig sociaal met elkaar zien optrekken.

Mannetjes 

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat is gepubliceerd in Communications Biology dat de mannetjes en vrouwtjes evenveel profiteerden van de groepsgrootte. En dat is bijzonder, omdat de vrouwtjes als socialer worden beschouwd.

De guppy's eten besjes

Snijders: "In veruit de meeste guppy-onderzoeken worden alleen vrouwtjes bestudeerd, omdat de mannetjes alleen maar met het verkrijgen van paringen bezig zouden zijn. Maar dit onderzoek in het wild laat duidelijk zien dat de mannetjes ook voordeel halen uit sociaal gedrag en dat dit voordeel niet enkel is gerelateerd aan het verkrijgen van vrouwtjes. Aannames over minder sociaal zijn hoeven zich dus niet te vertalen in minder sociaal voordeel kunnen halen’.

Tekst: Wageningen University & Research
Foto's: Lysanne Snijders