Eveles Magoli, ranger in het grensgebied van Malawi en Zambia

Vrouwen als rolmodellen bij het beschermen van wilde diersoorten

Stichting IFAW
30-APR-2021 - Het traditionele man-/vrouwbeeld is aan het veranderen: ook vrouwen doen levensgevaarlijk werk om wilde dieren te beschermen in Malawi en Zambia. Vrouwelijke rangers weten als geen ander wat het inhoudt om in de frontlinie te staan om wilde dieren te beschermen. Dit is het verhaal van Eveles Magoli, een verhaal over doorzetten.

Eveles Magoli is 21. Ze is ranger en beschermt wilde dieren in het grensgebied van Malawi en Zambia. Op de grens van Malawi en Zambia ligt de Zambia-Malawi Transfrontier Conservation Area, een natuurgebied van 32.000 vierkante kilometer. Hier liggen nationale parken, natuurreservaten en gemeenschapsgrond. Maar in dit schitterende natuurgebied wordt helaas ook veel gestroopt en de toekomst van iconische wilde diersoorten, zoals olifanten, neushoorns en schubdieren, staat op het spel.  

Eveles Magoli is een van de vrouwelijke rangers die speciaal is getraind om de dieren in de Zambia-Malawi Transfrontier Conservation Area te beschermen. Met financiële steun van de United States Agency for International Development (USAID), heeft International Fund for Animal Welfare (IFAW) het Malawi-Zambia Transboundary Landscape Project opgezet. Binnen dat kader volgde Magoli een intensieve training om als gespecialiseerde wildlife ranger in dit natuurgebied aan de slag te gaan. Het is zwaar werk dat er zowel fysiek als mentaal inhakt, maar voor Magoli is dat geen reden om op te geven. “Het besef dat ik bijdraag aan het redden van de meest indrukwekkende diersoorten, maakt het allemaal de moeite waard”, geeft Eveles aan.

Eveles Magoli geeft aan dat werken in het veld soms zwaar is en gevaarlijk kan zijn: “Soms zijn wij dagenlang in de bush op patrouille. Wetshandhaving is een belangrijk aspect van ons werk en daarnaast ligt de focus vooral op het beschermen van wilde dieren tegen stropers en andere bedreigingen. Als we op patrouille gaan, zit douchen of jezelf wassen er lang niet altijd in, zeker niet als we op pad zijn in een gebied zonder beekjes of rivieren. We moeten ook grote afstanden te voet afleggen, soms meer dan tien kilometer per dag, en dat ook nog in de hitte. We hebben drie soorten patrouilles, van 48, 72 en 96 uur. We moeten niet alleen ons eigen proviand dragen, maar ook onze tenten voor 's nachts. Onze bepakking is soms behoorlijk zwaar.”  

Eveles MagoliMagoli is pas 21 en haar werk in het veld is nooit zonder gevaar voor eigen leven: “Als ik op patrouille ga, ben ik me er altijd van bewust dat wilde dieren levensgevaarlijk zijn, maar wij zijn erin getraind om met hen om te gaan. We weten ook dat er gewapende stropers actief zijn. Maar ondanks al die gevaren zie ik het als mijn plicht om wilde dieren te beschermen.”  

Natuurbescherming biedt vrouwen nieuwe mogelijkheden; Eveles Magoli is op meerdere fronten een echte pionier en heldin. Niet alleen beschermt ze wilde dieren, maar ze laat ook zien dat het vak van ranger niet langer exclusief is voorbehouden aan mannen. Ze is een rolmodel voor haar gemeenschap en ze laat zien dat vrouwen, net zo goed als mannen, sterke, intelligente en krachtige rangers zijn. Dit biedt vrouwen weer nieuwe mogelijkheden om hun stem te laten horen en zorgt daarbij voor financiële zekerheid om voor zichzelf en hun familie te zorgen. Het traditionele man-/vrouwbeeld is aan het veranderen, mede dankzij rangers als Magoli.

Tekst en foto: IFAW