Gierzwaluw

Symposium Bouw Natuurinclusief

Vogelbescherming Nederland
1-JUN-2021 - Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Investeer in een groene leefomgeving en vergroot het woonplezier van je inwoners. Hoe je dat aanpakt? Ontdek het 22 juni op het symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief'.

Gemeente Eindhoven en woningcorporatie Woonbedrijf roepen samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging op om te investeren in groene kwaliteit en organiseren een online symposium over natuurinclusief bouwen en inrichten.

Goed groen in de bebouwde kom zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en schept kansen voor biodiversiteit. Ons woonplezier - en dat van stadse vogels en vleermuizen - kan door natuurinclusieve inrichting van de leefomgeving bovendien worden vergroot. Zo creëer je niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst!

Meer weten over natuurinclusief bouwen?

Geef je dan op voor het symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' en laat je inspireren.

Het programma, bestaande uit een plenair ochtendprogramma en workshops in de middag, omvat actuele onderwerpen die in elke gemeente en landelijk spelen. Ze worden, met een Eindhovens tintje en duidelijke lokale voorbeelden, aangeboden.

Huismus

Lezingen ochtendprogramma (9.15 - 12.15u)

  • Welkomstwoord | Wethouder gemeente Eindhoven
  • Introductie op de Toolbox natuurinclusief bouwen| Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland & Herman Limpens, Zoogdiervereniging
  • Werking en toepassing van de Toolbox natuurinclusief bouwen | Victor Retel Helmrich, Rheia ontwerpatelier
  • Regeneratief ontwerpen | FAAM Architecten
  • Borging Natuurwetgeving binnen de organisatie, Arcadis en Woonbedrijf | Max Klasberg, Arcadis
  • Natuurinclusieve omgevingsinrichting | Lodewijk Hoekstra, NL Gebiedslabel
  • Natuurinclusieve locaties in Eindhoven | Video bij online beschikbare excursie
  • Evaluatie van 5 jaar SMP in Tilburg| Mischa Cillessen, Gemeente Tilburg
  • Natuurinclusieve omgevingsinrichting en de rol van vrijwilligers | Linda van Driel, Trefpunt Groen Eindhoven

Gierzwaluw

Workshops middagprogramma (13.00 - 15.30u)

1.) Van gebouw naar integrale gebiedsgerichte aanpak | Lodewijk Hoekstra & Rosa van Werven, NL Gebiedslabel

Veel gemeenten en ontwikkelaars gaan met natuurinclusief bouwen aan de slag. Om ook te komen tot het realiseren van ambities en het integraal aanvliegen van de opgave is meer nodig dan alleen maatregelen op gebouwniveau. Doe mee aan deze interactieve workshop en leer hoe gebieden aantrekkelijk te maken voor mens én natuur.

2.) Wie woont er nog meer op jouw adres? | Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland & Herman Limpens, Zoogdiervereniging

Kennismaking met gebouwbewonende vogels en vleermuizen. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: Wie zijn het? Waarom wonen ze er? Wat kun jij voor ze doen? Over systemen en voorwaarden.

3.) We bouwen biotopen | Victor Retel Helmrich, Rheia ontwerpatelier

De focus bij bouwen ligt vaak primair op functionaliteit voor de mens. Met natuurinclusief bouwen verruimen we die blik. In de workshop wordt met concrete voorbeelden ingegaan op wat er achter natuurinclusieve maatregelen zit om die tot een succes te maken.

4.) De gebouwschil maakt het verschil | Patrick Palmen, Vivara Pro

Aan de hand van voorbeelden en concrete casussen wordt toegelicht wat er aan mogelijkheden ligt om met behulp van inbouwstenen de biodiversiteit een handje te helpen. Met eenvoudige ingrepen of aanpassingen kan heel veel bereikt worden.

5.) Groen is meer dan groen alleen | Edwin Koot, EkooTree

Het groen rond gebouwen zorgt niet alleen voor aankleding van de omgeving. Het vervult ook allerlei functies. Mits het met zorg is aangelegd en beheerd. Waar let je op? Wat is de rol van een groene omgeving bij natuurinclusief bouwen?

Dit symposium wordt aangeboden door Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, met ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant.

Geef je op voor het symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' en laat je inspireren.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Hans Peeters (leadfoto: gierzwaluw); Martin Hierck; Piet Munsterman, Saxifraga