Internationale Nacht van de Vleermuis 2021

Kom op 27, 28 of 29 augustus naar de 25ste Internationale Nacht van de Vleermuis!

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), Zoogdiervereniging
4-AUG-2021 - Op 27, 28 en 29 augustus is het weer zover: de Internationale Nacht van de Vleermuis. In dat weekend organiseren vrijwilligers van natuurwerkgroepen voor de 25ste keer wereldwijd lezingen en excursies over deze bijzondere en nuttige zoogdieren. Wil je in Nederland deze Nacht van de Vleermuis beleven? Kijk dan op Nachtvandevleermuis.nl voor een activiteit bij jou in de buurt.

Zie ze vliegen

Misschien heb je al eens vleermuizen zien vliegen? In je tuin, in een park, tijdens je vakantie? Of misschien nog nooit? Als je ze nog nooit hebt gezien dan is dat eigenlijk ook niet zo gek. Zoals alle nachtdieren worden vleermuizen wakker als wij gaan slapen. Tegen de tijd dat wij wakker worden, zoeken vleermuizen hun verblijfplaats weer op. Afhankelijk van de soort vleermuis is dat een boomholte, of een spouw, dak, zolder of kelder van een gebouw, of misschien een vleermuiskast. Toch komen, met uitzondering van de noord- en de zuidpool, vrijwel overal op de wereld vleermuizen voor. Ook in Nederland, en ook in jouw omgeving. Wil je dat met eigen ogen zien? Kom dan naar de Nacht van de Vleermuis! 

Luisteren en kijken naar vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis

Hoor ze vliegen

In de Nacht van de Vleermuis ga je samen met een vleermuisexpert op zoek naar vleermuizen. Daarvoor gebruiken zij een vleermuisdetector. De ultrasone geluiden die vleermuizen maken om zich te oriënteren worden door een vleermuisdetector omgezet in voor mensen hoorbare geluiden, en soms ook in zichtbare spectrogrammen. Aan de hand van deze geluiden weet je waar de vleermuizen vliegen en kun je horen welke soorten het zijn. Grote kans op het horen en zien van de als een frietpan pruttelende dwergvleermuis, de tapdansende laatvlieger, de biebbobbende rosse vleermuis, de ratelende watervleermuis, of misschien zelfs de geruisloze grootoor…

De echolocatie van de gewone dwergvleermuis klinkt als een pruttelende frituurpan

Leer meer op de Nacht van de Vleermuis

Voorafgaand aan de excursie wordt op meerdere locaties een lezing gegeven, of vinden aanvullende activiteiten plaats. Tijdens de avond leer je daardoor veel over het leven van vleermuizen. De Nacht van de Vleermuis is daarom dé kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen. Hoor, zie en ervaar zelf hoe vleermuizen vliegen, waar ze wonen, hoe ze zich voortplanten en hoe ze jagen!

Locaties van de Nacht van de Vleermuis (dd 8-3-2021). Kijk voor het meest actuele overzicht op Nachtvandevleermuis.nl

Internationaal

De 25ste Internationale Nacht van de Vleermuis is een initiatief van het 30-jarige Eurobats, een organisatie vanuit het United Nations Environment Programme, die zich inzet voor de bescherming van, en kennisuitwisseling over vleermuizen.
In Nederland wordt dit evenement gecoördineerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), een werkgroep van de Zoogdiervereniging. Hierbij wordt samengewerkt met de KNNV, IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse provinciale landschappen, lokale zoogdierwerkgroepen, en vooral veel vrijwillige excursieleiders.

Tekst: Erik Korsten, Zoogdiervereniging
Foto's: Eurobats (leadfoto en poster); Bernadette van Noort; Erik Korsten; Vleermuiswerkgroep Nederland