Houtzwammen zoals de Bruine borstelkurkzwam profiteren van zonnig weer

Nederlandse Mycologische Vereniging
24-JUN-2022 - In het recreatiegebied 'Geestmerambacht ' boven Alkmaar, worden door het zonnige weer eerder deze week opvallend veel houtzwammen aangetroffen. Een opvallende en mooie soort is de Bruine borstelkurkzwam die in 1989 nog als potentieel bedreigd werd aangemerkt vanwege zijn zeldzaamheid. Met 114 atlasblokken op het verspreidingskaartje is het tegenwoordig een vrij algemeen voorkomende soort.

De Bruine borstelkurkzwam (Coriolopsis gallica) behoort tot de basidiomycota/polyporales, de groep waartoe de meeste houtzwammen behoren. De Bruine borstelkurkzwam leeft saprotroof op verschillende soorten dood loofhout. Ze komt het meest voor op kalkhoudende leem of klei, een bodemsoort die zeer veel in het Geestmerambacht wordt aangetroffen. Voor 1990 kwam de soort slechts in zes atlasblokken voor, tegenwoordig (1990-2022) is ze bekend van wel 114 atlasblokken.

Bruine borstelkurkzwam

Er bestaat ook een Bleke borstelkurkzwam (Coriolopsis trogii). Deze is gemakkelijk te onderscheiden van de Bruine borstelkurkzwam vanwege het kaneelkleurige vlees van de laatste. Hoewel de Bleke borstelkurkzwam in 1989 nog als Bedreigd op de Rode Lijst stond aangemerkt wegens sterke achteruitgang, is de soort sinds die tijd juist sterk toegenomen en tegenwoordig algemeen met (1990-2022) 326 atlasblokken. De Bleke borstelkurkzwam komt voor op rijk zand. Ze wordt geregeld gevonden in duinbosjes. Hier groeit ze parasitair op levend hout van verschillende populierensoorten waaronder de Canadapopulier en de Zwarte populier. Door het duidelijke verschil in grondsoort waarop deze twee soorten voorkomen, zullen ze ook niet vaak met elkaar worden verwisseld. Beide soorten borstelkurkzwammen zijn tegenwoordig flink toegenomen. Of ze profiteren van het veranderende klimaat is nog moeilijk te zeggen.

Bleke borstelkurkzwam

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Piet Brouwer; Martijn Oud