Aanplant voedselbos in Driebergen

Meer natuurinclusieve landbouw: provincie Utrecht investeert in agroforestry

Provincie Utrecht
22-DEC-2022 - Boeren die hun landbouwbedrijf willen verduurzamen met bomen en struiken, kunnen hier vanaf 1 januari 2023 subsidie voor krijgen. Met deze regeling wil de provincie Utrecht invulling geven aan haar strategisch bosbeleid en bijdragen aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast biedt het agrariërs de mogelijkheid om hun verdienmodel te verbreden.

Agroforestry, oftewel boslandbouw, is een vorm van landbouw waarbij bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw en veeteelt, waardoor een duurzaam landbouwsysteem wordt ontwikkeld. Bomen en struiken zorgen namelijk voor koolstofopslag (CO2) en dragen bij aan de biodiversiteit, een betere waterhuishouding en een vruchtbare grond. Daarnaast zorgt het combineren van verschillende teelten dat het boerenbedrijf weerbaarder wordt voor bijvoorbeeld klimaateffecten.

Door het planten van bomen krijgen koeien beschutting

Boer Ron van Zandbrink runt al vier jaar een biologische melkveebedrijf in Stoutenburg en is drie jaar geleden gestart met agroforestry vanuit de overtuiging dat landbouw moet veranderen naar een robuust systeem dat beter bestand is tegen de huidige klimaatveranderingen: “De multifunctionaliteit en de wisselwerking van het systeem spraken mij enorm aan. Door het planten van bomen krijgt de bodem voeding, krijgen mijn koeien beschutting in de hete zomermaanden en kan ik met de bomen ook voedsel produceren, waardoor het economisch aantrekkelijk wordt. Kortom, het hele systeem profiteert van de bomen.”

Subsidieregeling

De regeling is bedoeld voor agrariërs met landbouwgrond en met minimaal één hectare ruimte voor agroforestry. Per aanvraag moeten er minimaal dertig bomen of houtige gewassen worden aangeplant, of in rijen van minimaal twintig meter met bomen of houtige gewassen. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro.

Agenda Vitaal Platteland

De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het programma Agenda Vitaal Platteland. Het programma is een uitvoeringsprogramma dat werkt aan een vitaal platteland, door het ontwikkelen van nieuwe natuur, het aanleggen van fiets- en wandelpaden en het ondersteunen van de landbouwsector door onder andere subsidies. Voor 2023 heeft de provincie Utrecht 3,1 miljoen euro begroot voor de verschillende subsidies voor het platteland. Een overzicht van de subsidies is te vinden op de site van de provincie Utrecht.

Aanplanten van een voedselbos

Informatiebijeenkomst agroforestry

Voor de subsidieregeling agroforestry houdt de provincie Utrecht op 17 januari om 13.30 uur een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over de regeling en worden tips gegeven die het makkelijker maken om een aanvraag te doen.

Aanmelden en meer informatie over de regeling en de voorwaarden: Provincie-utrecht.nl/subsidiesvoorhetplatteland.

Tekst en foto's: provincie Utrecht