Wild zwijn

Natuurjournaal 6 maart 2023

Nature Today
6-MRT-2023 - Wild zwijn met nesteldrang en koekoek maakt tussenstop.

Zwangere wilde zwijnen zijn gegrepen door nesteldrang. Het is tijd om de kraamkamer in orde te maken! Wilde zwijnen rusten overdag altijd op een plek met veel dekking en beschutting, bijvoorbeeld tussen dichte, jonge naaldbomen. Ze maken daar hun ‘ketel’, een ondiepe kuil waar ze ’s winters in een groepje liggen te doezelen. Maar voor de kraamkamer gaat moeder zwijn nog wat verder. Ze maakt een kuil voor zichzelf, die ze bedekt met gras, bladeren en mos. Achteruitlopend sleept ze het de kuil in. Dan dekt ze de kuil af met takken, of buigt twijgen eroverheen die worden vastgemaakt met modder en speeksel. Een veilig nest voor de jonge frislingen die in april en mei geboren worden.

Koekoek

Met het ontluikende voorjaar komen ook steeds meer van onze zomervogels weer terug. Meestal gaat het vanaf begin maart echt ‘los’ met weide- en wadvogels zoals gruttotureluur en kluut. Door noordenwind en kou is de influx nog niet heel groot, maar kleine aantallen druppelen al binnen. Andere soorten zijn sowieso nog verder weg. De koekoek bijvoorbeeld, die het grootste deel van het jaar in tropisch Afrika doorbrengt. Maar ze zijn op weg: vanuit hun wintergebied zijn ze nu naar West-Afrika gevlogen voor een tussenstop. Vanuit daar maken ze binnenkort de oversteek over de Sahara. Het duurt nog even voor ze hier zijn – dat is altijd rond half april.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Rudmer Zwerver, Saxifraga; Vogelartinfo, Wikimedia Commons