Compilatie voor EuropeForNature
30-MEI-2024 - Een groot aantal wetenschappelijke netwerken bekritiseren Europese beleidsmakers in een open brief, voor een reeks recente beslissingen die de milieuagenda van de EU en de internationale verplichtingen van de EU ondermijnen. De aanval op de Green Deal bedreigt de natuur en daarmee de toekomst van de inwoners van de EU. Natuur en duurzaamheid zouden juist veel meer prioriteit moeten krijgen.

In de afgelopen maanden hebben Europese beleidsmakers, vooral onder invloed van protesten vanuit het industriële deel van de landbouwsector, allerlei besluiten genomen die leiden tot een ontmanteling van de Green Deal. De Green Deal is erop gericht om een groot aantal complexe milieuproblemen met grote maatschappelijke consequenties aan te pakken. De recent genomen beslissingen zijn slecht onderbouwd en gaan tegen de wetenschappelijke kennis in. Ze pakken bovendien niet de problemen aan die zij beweren op te lossen.

Toekomst in gevaar

In de open brief wijzen de wetenschappers op de ernst van het afwijzen van de 'Verordening voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen', het verzwakken van de milieunormen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het stoppen van de definitieve goedkeuring van de Natuurherstelwet, het voorstel van de Commissie om de verplichtingen binnen de Nitraatrichtlijn te versoepelen, en de beslissing van de Commissie om het raamwerk voor duurzame voedselsystemen op te schorten. Volgens de wetenschappelijke gemeenschap brengen de recente besluiten en de algehele sfeer van 'anti-duurzaamheid' de toekomst van Europese inwoners in gevaar. De Europese milieunormen en -regelingen zijn niet zomaar tot stand gekomen. Ze zijn veelal het resultaat van tientallen jaren inspanning, die sterk worden ondersteund door wetenschap en samenleving.

Onaanvaardbare keuzes

We hebben te maken met een periode van meerdere crises, die meestal het gevolg zijn van het overschrijden van planetaire grenzen. In de brief stellen de wetenschappers dat het onaanvaardbaar is dat Europese bestuurders ervoor kiezen de omstandigheden die deze crises veroorzaken te verergeren. De wetenschappers verzetten zich sterk tegen de beleidskeuzes die vermijdbare crises versnellen. Ze roepen beleidsmakers op om een duidelijke en ambitieuze agenda voor milieubescherming en de Green Deal voor het post-verkiezingstijdperk op te stellen; wetenschappers te raadplegen om te voorkomen dat beleidsmakers handelen op basis van desinformatie; wijzigingen binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid terug te draaien; de Natuurherstelwet zo snel mogelijk goed te keuren; en verdere verwatering van milieuregels en -beleid te vermijden. Ook roepen ze burgers, maatschappelijke organisaties en politieke partijen op om verantwoord beleid dat een veilige(re) toekomst waarborgt te ondersteunen.

Meer informatie

  • De open brief is te lezen op EuropeForNature.
  • In de afgelopen weken hebben tientallen wetenschappers en experts daar een persoonlijk verhaal geplaatst. Daarin geven ze vanuit hun eigen expertise aan waarom mensen meer voor natuur en duurzaamheid moeten kiezen.

Tekst: The Society for Conservation Biology - Europe Region, Scientists for Future (Interdisciplinary Scientific Panel), The Society for Ecological Restoration Europe, ALTER-Net, Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, European Ecological Federation, Netherlands Ecological Research Network, EuropeForNature, Ecosystem Services Partnership – European region, The International Mire Conservation Group, Society of Wetland Scientists
Foto: EuropeForNature