Heivlinder

Hipparchia semele. Heivlinder Heivlinder (Bron: Rutger Barendse, Saxifraga)

Hipparchia semele

  • Fenofase: Zomersoort, eerste verschijning eind juni. Vliegt in één generatie.
  • Beschrijving: Onopvallende, grijsbruine vlinder. Aan de bovenzijde hebben de vleugels een oranje band aan de buitenrand, de onderzijde van de voorvleugel  is oranje. Als de vlinders stil zitten zijn ze goed gecamoufleerd, ze vallen vaak pas op als ze weg vliegen.
  • Habitat: Plaatselijk algemeen op droge, schrale heiden en schrale graslanden op de hogere zandgronden.
  • Voedsel rups: Verschillende grassoorten.
  • Overwintering: Als rups

Waarnemingen voor deze soort