Bruin zandoogje

bruin zandoogje primair Bruin zandoogje (Bron: Kars Veling, De Vlinderstichting)

Maniola jurtina

  • Fenofase: Zomersoort, eerste verschijning eind mei. Vliegt in één generatie
  • Beschrijving: De bovenzijde van de voorvleugel is bruin bij het mannetje, met een ongekernde zwarte oogvlek. Bij het vrouwtje heeft deze een witte kern, en bevindt deze zich in een oranje veld. In tegenstelling tot het Oranje zandoogje is de bovenkant van de achtervleugel bruin.
  • Habitat: Vrij algemene vlinder op kruidenrijke, ruige graslanden en wegbermen.
  • Voedsel rups: diverse grassoorten als kropaar, kamgras en zwenkgras.
  • Overwintering: de halfvolgroeide rups overwintert in de strooisellaag.

Waarnemingen voor deze soort