Geelsprietdikkopje

Geelsprietdikkopje (Bron: Jan van der Straaten, Saxifraga)

Thymelicus sylvestris

  • Fenofase: Zomersoort, eerste verschijning rond half juni. Vliegt in één generatie, de vliegperiode loopt tot eind augustus/begin september. Vliegt meestal een of twee weken eerder dan het zwartsprietdikkopje.
  • Beschrijving: Een kleine vlinder met naar verhouding een grote kop. Lijkt veel op het zwartsprietdikkopje en het groot dikkopje. Zie verder dikkopjes.
  • Habitat: Vrij algemeen in allerlei graslanden waarin wat structuur en soortenrijkdom zit.
  • Voedsel rups: Diverse grassoorten.
  • Overwintering: Als ei met daarin de reeds ontwikkelde rups. Het ei zit in de bloeiaar of bladschede van het gras.

Waarnemingen voor deze soort