Groentje

Callophrys rubi. Groentje Groentje (Bron: Jan van der Straaten, Saxifraga)

Callophrys rubi

  • Fenofase: Voorjaarssoort, vliegt vanaf eind april in één generatie.
  • Beschrijving: Onmiskenbaar. De onderkant van de vleugels is groen. In de loop van het seizoen kan dit enigzins afslijten.
  • Habitat: Komt voor op voedselarme zandgronden, vooral in struwelen langs heidevelden en schrale graslanden.
  • Voedsel rups: Gewone dophei, Gewone brem, Blauwe bosbes, Struikhei, Sporkehout en Gaspeldoorn.
  • Overwintering: als pop.

Waarnemingen voor deze soort