Natuurberichten

Dossier: Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn de vele baten van de natuur voor de mens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drinkwater, constructiehout, kustbescherming, bestuiving, verkoeling in de stad en recreatie in de natuur. Nature Today publiceert artikelen over ecosysteemdiensten en de bescherming ervan.

Pagina 39 van 55 - 544 Resultaten

Landschap met bos en water

Van alle landschapstypen is bos het meest populair onder Nederlanders, maar ook onder West-Europeanen. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht in 10 jaar tijd...


Lees verder 15 september 2017   6 jaar oud

De hoeveelheid organische stof in de bodem bepaalt de vruchtbaarheid en dus de opbrengst? Dat blijkt toch anders te liggen. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wijst dat uit. Waar het voor het klimaat..


Lees verder 14 september 2017   6 jaar oud
Kinderen planten een bos aan

De provincie Gelderland ondersteunt inwoners die zelf iets voor natuur of groen doen met de subsidieregeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap. Ook organisaties die inwoners bij natuur betrekken kunnen subsidie..


Lees verder 11 september 2017   6 jaar oud
Xanthopimpla punctata. Een sluipwesp

Sluipwespen kunnen hun legboor, een holle legbuis voor het plaatsen van eieren, in elke gewenste richting bewegen door het uiteinde van de boor van vorm te veranderen. De legboor kunnen ze hierdoor gericht sturen met de spieren in..


Lees verder 11 september 2017   6 jaar oud

Het NEM-meetnet bospaddenstoelen is aangepast zodat het beter aansluit bij de overige paddenstoelenmeetnetten. De belangrijkste wijziging in de telmethodiek is dat het vaste proefvlak is vervangen door een kilometerhok. Door de..


Lees verder 6 september 2017   6 jaar oud

Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofdeposities, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen sinds het midden van de jaren negentig weer toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de..


Lees verder 30 augustus 2017   6 jaar oud
Waterbeheerder schept invasieve exoten uit water

Waterplanten zijn belangrijk voor het goed functioneren van ondiepe aquatische ecosystemen. Echter zijn de waterplanten steeds vaker in het nieuws omdat ze voor overlast zorgen. Koppen als: ‘Overlast waterplanten nog nooit zo..


Lees verder 29 augustus 2017   6 jaar oud
Kassenlicht in Drenthe

De nachten worden alweer langer. De komende tijd verschijnt steeds vroeger in de avond de sterrenhemel. Kunstmatige verlichting houdt echter de meeste sterren buiten ons gezichtsvermogen. Bekijk op de kaart hoe licht uw omgeving..


Lees verder 24 augustus 2017   6 jaar oud
Fulmarus glacialis. Noordse stormvogel

Het secretariaat van het milieuverdrag voor de Noordoost-Atlantische Oceaan (OSPAR), heeft een webportal geopend waarin de toestand van het zeemilieu wordt beschreven. Hier is onder andere te zien dat het Kanaal en de Noordzee..


Lees verder 22 augustus 2017   6 jaar oud

De afgelopen dagen werden verschillende lanen en bermen van bospaden onderzocht op het voorkomen van paddenstoelen. In de berm van de Verbrande Panweg in de duinen van Bergen (NH) werd de aandacht getrokken door een paar grote..


Lees verder 9 augustus 2017   6 jaar oud

Archief