Natuurberichten

Dossier: Droogte

Pagina 25 van 29 - 281 Resultaten

Douchende bastaardkikker zoekt afkoeling

Snakken naar een frisse douche bij heet weer is niet voorbehouden aan mensen. Iedereen heeft wel eens een badderende vogel gezien, en een enkeling treft een zoogdier dat puur voor zijn genoegen een spetterbad neemt. Bij heet weer..


Lees verder 22 augustus 2012   10 jaar oud
Mannetje van de driedoornige stekelbaars in karakteristiek broedkleed

In de periode van 1967 tot 2004 zijn de concurrentieverhoudingen tussen twee soorten stekelbaarsjes in Limburgse beken omgedraaid. De kanalisatiewerken uit de zeventiger jaren zijn hier waarschijnlijk indirect verantwoordelijk..


Lees verder 26 april 2012   11 jaar oud
Paartje gewone pad

De paddentrek is ten einde en de meeste paddenwerkgroepen zijn inmiddels gestopt met het overzetten van amfibieën. Door de droogte in maart zijn er dit jaar gemiddeld 40 tot 45 procent minder padden overgezet dan in andere jaren...


Lees verder 18 april 2012   11 jaar oud
Vrouwtje Gewone pad al weer op de terugweg leidt tot verwarring bij paddenoverzetters: overzetten of terugzetten?

De padden zijn een beetje van slag. Op heel veel plaatsen hebben de afgelopen twee weken de padden al gepaard en hun eisnoeren achtergelaten. Hoewel er in het water heel wat activiteit is, blijven de aantallen overgezette padden..


Lees verder 28 maart 2012   11 jaar oud
Middelste bonte specht, thumbnail, SOVON

Bosvogels gaat het gemiddeld beter af dan veel andere vogelsoorten in Nederland. Ze profiteren van uitbreiding van het bosareaal, het ouder worden van de bestaande bossen en een veelzijdiger bosbeheer. Vogels van het boerenland..


Lees verder 25 november 2011   11 jaar oud
Verdroogde paddenstoel

Voor paddenstoelen, niet voor niets geassocieerd met koel weer, mist, spinnenwebben en regen, is deze herfst verre van ideaal...


Lees verder 9 november 2011   11 jaar oud
Teken alle stadia. Foto Fedor Gassner, Wageningen Universiteit. Foto niet gebruiken zonder zijn toestemming
Van links naar rechts de larve, nimf, mannetje en het vrouwtje van de schapenteek (foto: Fedor Gassner)

Op de twaalf vaste vanglocaties van het Natuurkalender programma van Wageningen University zijn dit jaar al meer teken gevangen dan totaal in elk van de jaren 2007 tot en met 2010. Dit komt als een totale verrassing omdat we juist..


Lees verder 28 augustus 2011   11 jaar oud
Kamsalamander poel Kandia (Rijnstrangen)

De regen van de afgelopen tijd lijkt de redding van het broedseizoen van sommige amfibieën. In het hete droge voorjaar van dit jaar zijn veel soorten niet tot voortplanting gekomen omdat hun voorplantingswatertjes waren..


Lees verder 18 augustus 2011   11 jaar oud
Roerdomp

Op Tiengemeten zijn twee roerdompen waargenomen. Boswachter Gerwin Geertse verwacht dat de twee zeldzame moerasvogels op het eiland zitten vanwege het droge voorjaar. Door verbindingen tussen natuurgebieden kan deze schuwe vogel..


Lees verder 7 juli 2011   11 jaar oud
bever kop

De bevers in de uiterwaarden van de Millingerwaard hebben het zwaar. Hun burchten liggen bloot door de lage waterstand van de Waal. Daarnaast worden ze bedreigd door loslopende honden. Deze week troffen medewerkers van ARK..


Lees verder 1 juli 2011   11 jaar oud

Archief