Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.
Deel deze pagina

Pagina 5 van 18 - 177 Resultaten

Heide en bos stikstof

In een notitie van twee emeritus hoogleraren van WUR wordt de wetenschappelijk basis van het stikstofbeleid aangevallen. Hoogleraren en onderzoekers van WUR en RUG leggen in onderstaand artikel, aan de hand van een aantal..


Lees verder 29 augustus 2022   1 maand oud
Kievit

De natuurcrisis duldt geen uitstel. Pak de stikstofuitstoot nu aan en zet in op een overgang naar natuurvriendelijke landbouw. Dit is de belangrijkste boodschap die de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties vorige week hebben..


Lees verder 22 augustus 2022   1 maand oud
Gras en korstmossen op de stoep

Misschien was het u al opgevallen: de vaste kop 'Stoepplantje van de week' boven onze berichten is de afgelopen weken vervangen door 'Natuur op de stoep.' Het is tijd om de blik te verbreden, want op de stoep groeien niet alleen..


Lees verder 14 augustus 2022   1 maand oud
Twee korhoenders

De Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar nog korhoenders in het wild voorkomen. Om de populatie in stand te houden, worden in opdracht van de provincie Overijssel jaarlijks dieren uit Zweden gehaald. Dat kost geld..


Lees verder 10 augustus 2022   1 maand oud
vrouwtje zadeldwergzandbij op tormentil

De zadeldwergzandbij is een zeldzame bijensoort. Tot voor kort was ze bekend van slechts drie populaties, twee in Drenthe en één in Zuid Limburg. Vroeger kwam de zadeldwergzandbij algemeen voor op de binnenlandse zandgronden...


Lees verder 20 juli 2022   2 mnd oud
Natuurlijke begrazing in een rivierenlandschap

Het grootschalig boerenprotest tegen de stikstofplannen laat niemand onberoerd. ARK speelt, als aanjager van wilde natuur, een grote rol om begrazing met natuurlijke kuddes (met koeien en stieren, merries en hengsten in..


Lees verder 10 juli 2022   2 mnd oud
Wandelende mensen op de heide.

Nederland kent veel mooie natuurgebieden met bijzondere planten en dieren. Door verdroging, versnippering en te veel stikstof staat deze natuur onder druk. In het All4Biodiversity-platform werken betrokken partners samen om de..


Lees verder 9 juli 2022   2 mnd oud
Wapsenerveld

Dat stikstof negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit is al lang duidelijk. Daarom presenteerden Rijk en provincies in december 2020 het Uitvoeringsprogramma Natuur (UPN). Met dit ambitieuze programma geeft de overheid een..


Lees verder 28 juni 2022   3 mnd oud
podcast toekomst veen - primair

Het was een heftige week wat betreft stikstof. Bij de boerenprotesten en de uitgebreide debatten in de Tweede Kamer en daarbuiten liepen de emoties soms hoog op. In die ‘stikstofweek’ ging de wekelijkse podcast van Anthonie Stip..


Lees verder 27 juni 2022   3 mnd oud
Lepus europaeus. Haas

Hoewel hazen nu in het voortplantingsseizoen in de regel goed zichtbaar zijn, worden er steeds minder gezien. Ze zijn in aantal met meer dan vijftig procent afgenomen sinds 1950 en staan daarom op de Rode Lijst Zoogdieren. Vooral..


Lees verder 23 juni 2022   3 mnd oud

Archief