Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.
Deel deze pagina

Pagina 9 van 9 - 90 Resultaten

Het Hulshorsterzand op de achtergrond en de heidecorridor die is opengemaakt richting de Elspeetsche Heide

Tussen 2012 en 2016 is een groot herstelproject van het Hulshorsterzand uitgevoerd. Veel soorten van heide en stuifzand profiteren hiervan, maar sommige soorten korstmossen hebben het nog steeds moeilijk zo blijkt uit een..


Lees verder 4 april 2017   4 jaar oud
Herstel van Stuifzand op Strabrechtse Heide

Natuurherstel- en beheermaatregelen om negatieve effecten van stikstof op soorten en habitats tegen te gaan, zijn zoveel mogelijk ‘evidence-based’. Het opbouwen van kennis en het kritisch toetsen van praktijkervaringen stopt..


Lees verder 21 april 2016   5 jaar oud
Rups op eikenblad

Een grote hoeveelheid neerslag van stikstof zorgt voor verandering in de chemische samenstelling van eikenbladeren. Maar, waar op rijkere zandbodems de voedselkwaliteit verbetert voor rupsen, neemt de voedingswaarde juist af op..


Lees verder 18 februari 2014   7 jaar oud
Rups op eikenblad

Een grote hoeveelheid neerslag van stikstof zorgt voor verandering in de chemische samenstelling van eikenbladeren. Maar, waar op rijkere zandbodems de voedselkwaliteit verbetert voor rupsen, neemt de voedingswaarde juist af op..


Lees verder 18 februari 2014   7 jaar oud
Droogvallende venoever

Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van vennen te behouden of te verbeteren. Belangrijke bedreigingen zijn vermesting en verzuring door neerslag van stikstof uit de lucht. Uit een..


Lees verder 24 oktober 2013   7 jaar oud
Bontbekplevier

“Acht vogelsoorten in Brabant hebben waarschijnlijk last van de uitstoot van stikstof door de veehouderij. De blauwborst, bontbekplevier, boomleeuwerik, dodaars, nachtzwaluw, roodborsttapuit en strandplevier hebben in de..


Lees verder 26 november 2012   8 jaar oud
Parende Veldparelmoervlinders

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds intensievere begrazing nodig door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie..


Lees verder 5 april 2012   9 jaar oud
Parende Veldparelmoervlinders

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds intensievere begrazing nodig door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie..


Lees verder 5 april 2012   9 jaar oud
Stuifzand Drents-Friese woud,  Wieger Wamelink, Alterra, Wageningen UR

Stuifzanden verdwijnen op termijn als het huidige natuurbeheer, en maatregelen die leiden tot een afname van stikstof uit de landbouw niet worden voorgezet. Het beheer van de afgelopen jaren is net genoeg geweest om het verlies te..


Lees verder 12 oktober 2011   9 jaar oud
Groot dooiermos / Xanthoria parietina

Korstmossen op bomen zijn een goede graadmeter voor stikstof afkomstig uit landbouw, autoverkeer en industrie. In Nederland is de lucht op veel plaatsen zo sterk verontreinigd met stikstofverbindingen dat de korstmossenbegroeiing..


Lees verder 12 april 2011   10 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen