Natuurberichten

Dossier: Natuurinclusief

Natuurinclusief

Pagina 11 van 12 - 114 Resultaten

Groene gevels, supermarkt in Woudenberg

Natuurinclusief bouwen: je hoort het gelukkig steeds vaker, maar het is nog lang niet de norm. Daar willen Natuur en Milieu Overijssel, de Provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland verandering in brengen. Dit doen we..


Lees verder 6 oktober 2019   4 jaar oud
Huismus

Over een kleine maand sluit de aanmelding voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Met de award willen Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en de provincie Noord-Brabant de meest inspirerende natuurinclusieve projecten..


Lees verder 3 september 2019   4 jaar oud
Kringlooplandbouw natuurinclusief Eytemaheert blaarkoppen

Wageningen University & Research (WUR) en de Drentse natuurboerderij Eytemaheert gaan samen de nieuwe kansen en mogelijkheden van een natuurinclusieve kringlooplandbouw verkennen. Doel is om met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen..


Lees verder 24 juni 2019   4 jaar oud
Lingezegen Waterrijk: nieuwe natuur bij de stad

Maandagavond 27 mei is het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland 2019-2023 gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. In het..


Lees verder 31 mei 2019   4 jaar oud
Hoeve Stein combineert natuurbeheer en melkveehouderij

Op Hoeve Stein in het Zuid-Hollandse Oukoop wordt sinds 2011 geëxperimenteerd met natuurbeheer door een melkveebedrijf. Wageningen Environmental Research onderzocht op verzoek van de provincie hoe de omvorming van het bedrijf is..


Lees verder 17 mei 2019   5 jaar oud

De provincie Utrecht zoekt voor natuurprijs Groene Kroon 2019 goede groene initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit in en rondom de bebouwde omgeving van de provincie. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Heb jij ook een..


Lees verder 5 mei 2019   5 jaar oud
Biologisch melkveebedrijf bij Halle, Achterhoek

"De biodiversiteit staat onder druk en de Provincie Gelderland wil die verbeteren. Het plan van Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties om samen te zorgen voor kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap kan..


Lees verder 23 maart 2019   5 jaar oud
Waterland

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Een nieuwe brochure geeft tips. ..


Lees verder 26 november 2018   5 jaar oud
Het gebouw van Museum Klok en Peel met een groen dak en nestkasten

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren hard aan het stimuleren van natuurinclusief bouwen. Daarmee krijgen vogels en vleermuizen woonruimte in gebouwen en biedt het groen in de omgeving..


Lees verder 9 november 2018   5 jaar oud
Hoeve Biesland bouwde een vrijloopstal waarin mest met biomassa wordt gecomposteerd. Ook werden veel natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Stel, de beken zijn niet gekanaliseerd, de sloten niet zo diep, en het land is hier en daar nog nat. En stel, de kunstmest is niet uitgevonden en boeren moeten het doen met de mest van hun dieren, met bagger en compost. Hoe..


Lees verder 2 februari 2018   6 jaar oud

Archief