Natuurberichten

Uitgever: Wageningen University & Research

Wageningen University & Research is een internationaal toonaangevende kennisinstelling die essentiële bijdragen levert aan de kwaliteit van leven.
Deel deze pagina

Pagina 2 van 10 - 99 Resultaten

Hoe zorgen we dat de Nederlandse dijken klimaatverandering aankunnen? Dat wordt onderzocht in het project 'Future Dikes' dat op 11 april jongstleden van start ging. Het project is gericht op duurzame grasbekleding voor de dijken..


Lees verder 21 april 2022   3 mnd oud
Voorbeeld van een tuinvijver

De metingen door de vrijwilligers van Waterdiertjes.nl hebben in 2021 veel kennis opgeleverd, vooral over de kleinste wateren in Nederland. De campagne was gericht op tuinvijvers. Uit de verzamelde gegevens bleek dat de diepte van..


Lees verder 12 april 2022   3 mnd oud
Boomtoppen Caxiuanã-woud, Brazilië

De stamgroei van tropische bomen neemt af in jaren met een warmer en droger droogteseizoen dan normaal. Dit is de belangrijkste bevinding uit een wereldwijd onderzoek naar groeiringen onder leiding van Wageningen University &..


Lees verder 1 april 2022   4 mnd oud
Omgevallen essen in essenproefveld bij Windesheim

Uit meer dan duizend meldingen van essentaksterfte via Essentaksterfte.nu zijn tweehonderd gezonde essen geselecteerd, vermeerderd en deels aangeplant in twee essencollecties. Na opzettelijke infectie met de schimmel tonen de..


Lees verder 27 maart 2022   4 mnd oud
Sayaguesa Planken Wambuis

Klimaatverandering en wereldwijd soortenverlies vragen om offensieve strategieën voor natuur- en milieubescherming. Een veelbelovend voorbeeld is rewilding: het geven van meer ruimte aan natuurlijke processen, zoals het beschreven..


Lees verder 12 maart 2022   4 mnd oud
Echte wespvlieg

Bijen en zweefvliegen zijn essentieel bij de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten. In Nederland leven honderden soorten, maar de laatste decennia zijn hun aantallen en diversiteit sterk achteruit gegaan. Wageningen..


Lees verder 11 maart 2022   4 mnd oud

De bodem levert allerlei diensten die onmisbaar zijn voor het leven op aarde. De wereldwijde afname van bodemkwaliteit is dan ook een grote zorg. Een oplossing ligt misschien wel in handen van minuscule bodemregisseurs:..


Lees verder 10 maart 2022   4 mnd oud
Waarneming registreren

Het meten van de biologische waterkwaliteit door vrijwilligers heeft een toegevoegde waarde op de monitoring door professionals. Het is waardevol bij het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de waterkwaliteit in..


Lees verder 2 maart 2022   5 mnd oud

De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Belangrijk, want iedere Nederlander heeft recht op een fatsoenlijke woning. Verschillende partijen..


Lees verder 28 januari 2022   6 mnd oud

Jaar-tot-jaar schommelingen in zeewatertemperatuur zijn deels verantwoordelijk voor grootschaliger schommelingen in de stand van zeevissen. Dit blijkt uit een wereldwijde modelstudie door onder andere Wageningen University &..


Lees verder 18 januari 2022   6 mnd oud

Archief