Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.

Pagina 12 van 12 - 118 Resultaten

Mannetje van de driedoornige stekelbaars in karakteristiek broedkleed

In de periode van 1967 tot 2004 zijn de concurrentieverhoudingen tussen twee soorten stekelbaarsjes in Limburgse beken omgedraaid. De kanalisatiewerken uit de zeventiger jaren zijn hier waarschijnlijk indirect verantwoordelijk..


Lees verder 26 april 2012   12 jaar oud
Parende Veldparelmoervlinders

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds intensievere begrazing nodig door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie..


Lees verder 5 april 2012   12 jaar oud
Lanius collurio, Grauwe klauwier. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman. http://www.freenatureimages.eu

Terwijl het voorjaar in Nederland van start is gegaan, moeten we nog bijna twee maanden wachten voordat de Grauwe klauwieren arriveren in hun broedgebieden. Deze vogel overwintert in zuidelijk Afrika en keert als een van de..


Lees verder 16 maart 2012   12 jaar oud
Mieren wijzen ons de juiste weg

Het optimaliseren van natuurbeheer voor fauna is een nieuwe weg ingeslagen. Niet de lijstjes met diersoorten, maar de eigenschappen van deze soorten staan in recent onderzoek centraal. Het uitpluizen van de levenscyclus van mieren..


Lees verder 26 februari 2012   12 jaar oud
De bewuste Kaalkopkruiper. voor thumbnail

De Kaalkopkruiper, een loopkever van ongeveer 7 millimeter groot, is bezig met een voorzichtige opmars in Nederland. De vangst van een exemplaar in het natuurreservaat ‘Schaopedobbe’ in Zuidoost-Friesland, lijkt dit te bevestigen...


Lees verder 2 februari 2012   12 jaar oud
Gewone poelslak

Zoetwaterslakken blijken zich aan te passen aan het jaarlijkse schonen van sloten. Zij gedragen zich actiever en versnellen hun levenscyclus. De slakken overleven op deze manier beter in sloten, maar raken vervreemd van hun..


Lees verder 20 januari 2012   12 jaar oud
Dansmug. Mannetje van Metriocnemus carmencitabertarum, ongeveer 4 millimeter klein, vergelijk met de kleine kiezels in de baksteen.

Niet ergens in een natuurgebied, maar in een emmer in een Groningse achtertuin is een nieuwe insectensoort voor Nederland ontdekt. Metriocnemus carmencitabertarum is een dansmug van enkele millimeters groot. De soort heeft (nog)..


Lees verder 12 januari 2012   12 jaar oud
Mannetje van de Grauwe Klauwier op jacht naar grote insecten

De Grauwe klauwier beleefde in 2011 een zeer slecht broedseizoen, zowel als gevolg van een late terugkeer uit Afrika als door slecht weer tijdens de nestperiode. In 2012, uitgeroepen tot het ‘Jaar van de klauwieren’, wordt dan ook..


Lees verder 22 december 2011   12 jaar oud

Archief