Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 3 van 10 - 91 Resultaten

Rupsenplaag in eikenbos op rijke bodem

Een onbalans in voedingsstoffen doet de bossen op droge zandgronden de das om. Zowel voor de biodiversiteit als voor de bosbouw is de afname in vitaliteit van droge bossen een probleem. De Bosgroepen proberen in samenwerking met..


Lees verder 9 april 2016   6 jaar oud
Lepomis gibbosus. Zonnebaars

In een ven bij Eindhoven zijn afgelopen week honderd Snoeken uitgezet om de populaties van de exotische Amerikaanse hondsvis en Zonnebaars onder de duim te houden. Deze uitheemse soorten zijn alleseters en vormen een bedreiging..


Lees verder 19 maart 2016   6 jaar oud
Bemelerberg

Natuurlijke kalkrotsen komen in Nederland niet voor. Er zijn echter wel veel open mergelgroeves in Limburg die een grote diversiteit aan planten- en diersoorten herbergen. De winning van mergel heeft daarmee naast schade ook..


Lees verder 19 februari 2016   6 jaar oud
Kalkgraslanden Sint-Pietersberg

De Mergelmier is een in Nederland zeer zeldzame bewoner van kalkgraslanden. Afgelopen zomer werd de soort door medewerkers van Stichting Bargerveen aangetroffen op de Sint-Pietersberg. Werpt het verschralen van de vegetatie door..


Lees verder 28 januari 2016   6 jaar oud
De Snoerworm Cephalothrix simula is in 2012 voor het eerst in de Oosterschelde aangetroffen

Ook in 2015 hield de enthousiaste redactie van Nature Today u op de hoogte van wat er in de Nederlandse natuur gebeurt. 704 berichten werden gepubliceerd. Dat brengt het totaal op meer dan 5700 berichten sinds de start op 20 maart..


Lees verder 19 januari 2016   6 jaar oud
Brede geelgerande waterroofkever

De Brede geelgerande waterroofkever is een van de grootste, zeldzaamste en best beschermde Europese waterkevers. Het is de ambassadeur van hoogveen- en heidevennen met een hoge natuurkwaliteit, en wordt in Nederland alleen nog in..


Lees verder 10 december 2015   6 jaar oud
Intact hoogveen

Door de waterhuishouding in veengebieden te herstellen, komen er minder broeikasgassen vrij en kan CO2 vastgelegd worden. Natuurherstel in venen draagt daarmee bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Maatregelen in de..


Lees verder 4 december 2015   6 jaar oud
Dagpauwoog in gras

In de afgelopen zeven jaar is Natuurbericht.nl uitgegroeid tot een gerenommeerd platform waar biologen van meer dan 15 organisaties dagelijks berichten over actuele ontwikkelingen in de Nederlandse natuur publiceren. Natuurbericht..


Lees verder 26 november 2015   6 jaar oud

Het klinkt zo logisch: zorg voor een hogere waterstand en je verdroogde hoogveen herstelt. In de praktijk is echter maatwerk nodig om het gewenste natuurherstel te bereiken. Dankzij een langzaam verhoogde waterstand in de..


Lees verder 29 oktober 2015   6 jaar oud

De laatste jaren mogen de kustduinen in Nederland weer stuiven. Dat is goed nieuws voor de natuur, maar die dynamiek blijkt ook goed samen te gaan met veiligheid en de belevingswaarde van de kust. Deze dagen staan de dynamische..


Lees verder 8 oktober 2015   6 jaar oud

Archief