Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 4 van 10 - 91 Resultaten

De speerwaterjuffer is een zeer zeldzame libellensoort van matig voedselrijke, niet verzuurde vennen. De laatste bolwerkjes voor deze soort liggen in Noord-Brabant, maar ook daar is herstel en bescherming van het leefgebied hard..


Lees verder 18 september 2015   7 jaar oud
Man J + door telescoop

Onlangs werd op de Veluwe de eerste Grauwe Klauwier gevangen die als jonge vogel van een data-logger is voorzien. De gegevens van deze loggers leveren belangrijke kennis op voor het beschermen van de trekroutes van klauwieren. Bij..


Lees verder 7 augustus 2015   7 jaar oud
Grijze duinen

De afgelopen decennia is de winddynamiek in kustduinen sterk afgenomen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de kruiden- en korstmosrijke grijze duinen. Beheerders gaan daarom de komende jaren op veel plekken kleinschalige..


Lees verder 16 juli 2015   7 jaar oud
Dansmug. Mannetje van Metriocnemus carmencitabertarum, ongeveer 4 millimeter klein, vergelijk met de kleine kiezels in de baksteen.

In 2011 werd de dansmug Metriocnemus carmencitabertarum gevonden in een emmer in een tuin in het Groningse Appingedam. Het was de eerste vondst voor Nederland. De soort rukt op naar het noorden en geeft langzaam haar geheimen..


Lees verder 8 juni 2015   7 jaar oud
Oliekever

Bij veldwerk op de kalkgraslanden van Zuid-Limburg werden deze week veel oranje klompjes waargenomen bovenin de vegetatie. Deze klompjes bestaan stuk voor stuk uit tientallen tot honderden larven van de Gewone oliekever. De larven..


Lees verder 15 mei 2015   7 jaar oud

Het trekgedrag van volwassen Grauwe klauwieren is al behoorlijk goed onderzocht, maar van jonge klauwieren weten we nog heel weinig. Afgelopen jaar is een select gezelschap van 20 jonge klauwieren in goede conditie voorzien van..


Lees verder 24 april 2015   7 jaar oud
Oenanthe oenanthe. Tapuit

Bescherming van alle resterende populaties is hard nodig om de Tapuit als Nederlandse broedvogel te behouden. Dat stelt Herman van Oosten die vandaag promoveert op zijn onderzoek naar drie van de laatste populaties van de Tapuit..


Lees verder 2 april 2015   7 jaar oud
Catselt na venherstel - Iris Verstuyft

Het was een flinke klus, maar het resultaat mag er zijn. Een paar klikken op computer of smartphone en kennis van 25 jaar onderzoek wordt per direct vertaald naar jouw ven. De digitale vennensleutel analyseert het ven en geeft..


Lees verder 29 januari 2015   7 jaar oud

Planten, insecten en broedvogels lijken te profiteren van de ontwikkelingen in het Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder. In dit gebied is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in kruidenstroken, struweel en..


Lees verder 13 januari 2015   7 jaar oud
Vijf soorten steenmeel

Op de Strabrechtse Heide bij Heeze is een praktijkproef gestart met steenmeel om bodemmineralen aan te vullen die door verzuring zijn verloren. De komende jaren wordt onderzocht of bodemkwaliteit, planten én dieren van deze..


Lees verder 20 december 2014   7 jaar oud

Archief