Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Deel deze pagina

Pagina 4 van 9 - 83 Resultaten

Planten, insecten en broedvogels lijken te profiteren van de ontwikkelingen in het Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder. In dit gebied is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in kruidenstroken, struweel en..


Lees verder 13 januari 2015   7 jaar oud
Vijf soorten steenmeel

Op de Strabrechtse Heide bij Heeze is een praktijkproef gestart met steenmeel om bodemmineralen aan te vullen die door verzuring zijn verloren. De komende jaren wordt onderzocht of bodemkwaliteit, planten én dieren van deze..


Lees verder 20 december 2014   7 jaar oud
Lepomis gibbosus. Zonnebaars
Foto: Tino Strauss, GNU-FD licentie

De zonnebaars is de afgelopen decennia sterk toegenomen in aantal en verspreiding. Deze roofzuchtige uitheemse vis richt grote schade aan onder populaties van amfibieën en ongewervelden. Natuurbeheerders zitten met de handen in..


Lees verder 25 november 2014   7 jaar oud
Brandweer en natuurbeheerders samen het veld in

Natuurbranden komen in Nederland van oudsher met enige regelmaat voor. De aanpak om deze branden te voorkomen of onder controle te krijgen is de laatste tijd aan het veranderen. Terreinbeheerders en brandweer werken steeds..


Lees verder 20 november 2014   7 jaar oud
groeve haccourt

Mergelgroeves en rotswanden in Zuid-Limburg zijn mensenwerk, maar kennen wel een rijke biodiversiteit. De groeves staan bekend om illustere diersoorten als Geelbuikvuurpad en Oehoe die hier hun kans grijpen, maar ook een groot..


Lees verder 17 oktober 2014   7 jaar oud
Kleine vuurvlinders op boerenwormkruid in wegberm op de heide

De laatste jaren is het ideaalbeeld van heide als grootschalige paarse vlakte, de zogenaamde VVV-heide flink bijgesteld. Het is steeds duidelijker dat het heidelandschap vroeger veel gevarieerder was en daarmee ook rijker aan..


Lees verder 27 september 2014   7 jaar oud
Zeldzame andoornbij vliegend op betonie

Om meer gevoel te krijgen voor het effect van beheermaatregelen op fauna zouden beheerders en beleidsmakers zich vaker moeten verplaatsen in een pissebed, spin of bij. Dit concludeert onderzoekster Toos van Noordwijk die op..


Lees verder 26 augustus 2014   7 jaar oud
Kuifvleugeltjesbloem

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg behoren tot de meest soortenrijke graslanden van Nederland. Om de tientallen zeldzame planten- en diersoorten te behouden, moet er jaarlijks beheer plaatsvinden. Een groot veldexperiment moet..


Lees verder 23 mei 2014   7 jaar oud
roodborsttapuit

Nadat eerder hoge concentraties dioxines aangetroffen zijn in eieren van tapuiten, blijken ook eieren van graspiepers en roodborsttapuiten vervuild. Onderzoek wijst uit dat deze vogelsoorten de dioxines zeer waarschijnlijk in..


Lees verder 16 april 2014   7 jaar oud

Herstelmaatregelen in natte natuurgebieden hebben mooie resultaten opgeleverd. Toch hebben veel planten- en diersoorten van vennen, venen en natte heide het moeilijk. Door kennis en ervaringen van natuurbeheerders en specialisten..


Lees verder 11 april 2014   7 jaar oud

Archief