Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 5 van 9 - 86 Resultaten

Kuifvleugeltjesbloem

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg behoren tot de meest soortenrijke graslanden van Nederland. Om de tientallen zeldzame planten- en diersoorten te behouden, moet er jaarlijks beheer plaatsvinden. Een groot veldexperiment moet..


Lees verder 23 mei 2014   8 jaar oud
roodborsttapuit

Nadat eerder hoge concentraties dioxines aangetroffen zijn in eieren van tapuiten, blijken ook eieren van graspiepers en roodborsttapuiten vervuild. Onderzoek wijst uit dat deze vogelsoorten de dioxines zeer waarschijnlijk in..


Lees verder 16 april 2014   8 jaar oud

Herstelmaatregelen in natte natuurgebieden hebben mooie resultaten opgeleverd. Toch hebben veel planten- en diersoorten van vennen, venen en natte heide het moeilijk. Door kennis en ervaringen van natuurbeheerders en specialisten..


Lees verder 11 april 2014   8 jaar oud
jonge boommarter door Bram Achterberg

In de Nederlandse natuur vormt een lage beschikbaarheid of een slechte kwaliteit van voedsel steeds vaker een probleem voor dier- en plantensoorten. De verschillende manieren waarop voedselaanbod soorten beïnvloedt als sperwer,..


Lees verder 21 maart 2014   8 jaar oud
Rups op eikenblad

Een grote hoeveelheid neerslag van stikstof zorgt voor verandering in de chemische samenstelling van eikenbladeren. Maar, waar op rijkere zandbodems de voedselkwaliteit verbetert voor rupsen, neemt de voedingswaarde juist af op..


Lees verder 18 februari 2014   8 jaar oud
Grauwe klauwier man

Nederlandse Grauwe klauwieren bevinden zich in de winter sterk verspreid over zuidelijk Afrika. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die met behulp van geolocators zijn verzameld. Ook de trekroutes op heen en terugreis kunnen ver uit..


Lees verder 26 december 2013   8 jaar oud
Warmtebeeld foto van vegetatie

Voor het regelen van hun temperatuur hebben veel dieren een gevarieerde omgeving nodig, waarin ze zich kunnen verplaatsen tussen warme en koele plekken. Beheermaatregelen als begrazing zijn gericht op het creëren van zo’n..


Lees verder 6 december 2013   8 jaar oud
Plassen in intact hoogveen in Estland

Hoogveenplassen zijn wellicht de meest ongure plekken om als dier in te leven. Ze zijn zuur, arm aan voedingsstoffen en donker vanwege rondzwevende humus. Lange tijd was onduidelijk waar de ongewervelde fauna in deze wateren van..


Lees verder 19 november 2013   8 jaar oud
Esox lucius. Snoek

Deze ochtend vindt in het Mastbos bij Breda een uniek experiment plaats. Maar liefst 800 snoeken worden door Staatsbosbeheer uitgezet om de grote populatie zonnebaars te bestrijden. Deze invasieve vissoort uit Zuid-Amerika vormt..


Lees verder 15 november 2013   8 jaar oud
Droogvallende venoever

Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van vennen te behouden of te verbeteren. Belangrijke bedreigingen zijn vermesting en verzuring door neerslag van stikstof uit de lucht. Uit een..


Lees verder 24 oktober 2013   8 jaar oud

Archief