Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 7 van 9 - 86 Resultaten

Bedelende jonge Grauwe Klauwieren

Wat kunnen de gevolgen van klimaatverandering zijn voor broedvogels? Om dit in te kunnen schatten, is het effect van weersomstandigheden op het broedsucces van Grauwe klauwieren geanalyseerd. In het Britse tijdschrift Bird Study..


Lees verder 18 april 2013   9 jaar oud
Een brandweerman vecht tegen de vlammen van een duinbrand bij Bergen aan Zee in 2010 (foto: Jelzo)
Foto: Jelzo, gfd-licentie

Met het huidige koude, droge winterweer en harde wind neemt het risico op natuurbranden sterk toe. Bij een natuurbrand is een goede samenwerking tussen natuurbeheerders en brandweer essentieel. Zowel de ‘rode’ als de ‘groene’..


Lees verder 4 april 2013   9 jaar oud
Zwarte hooglanders tussen de pinksterbloemen in Wolfhaag.

Herstel en behoud van biodiversiteit is het belangrijkste doel van natuurbeheerders. Onder de huidige milieudruk is dit geen makkelijke opgave. De hoeveelheid kennis en ervaring over hoe dit doel te bereiken, blijft gelukkig..


Lees verder 7 maart 2013   9 jaar oud
Klapekster op de Planken Wambuis

Klapeksters worden vaak geassocieerd met uitgestrekte heideterreinen en veengebieden. Langzaam maar zeker lijkt deze wintergast echter ook het cultuurland weer te gaan gebruiken. Vooral waar het landgebruik een beetje rommelig en..


Lees verder 14 februari 2013   9 jaar oud
Bovenveengrasland aan de rand van hoogveengebied het Bargerveen

De diversiteit aan planten en diersoorten in hooilandjes op hoogveen is de laatste decennia sterk afgenomen. De kennis over het ecologisch functioneren van deze bovenveengraslanden bleek ontoereikend voor het hoognodige herstel...


Lees verder 25 januari 2013   9 jaar oud

Terwijl Nederland steeds meer een winterse aanblik krijgt, zijn de Grauwe klauwieren in het warme Afrika aangekomen. Tot nu toe is er weinig bekend over de trek en overwintering van deze soort. Hierin komt verandering door twee..


Lees verder 17 december 2012   9 jaar oud
zonnebaars

Ruim vijftig onderzoekers, beleidsmakers en natuur- en waterbeheerders buigen zich vandaag over de vraag: Wat maakt exoten invasief? Slechts een deel van de nieuwe soorten die jaarlijks in Nederland opduiken, breiden zich zo snel..


Lees verder 13 december 2012   9 jaar oud
Zoeken naar Rozenkever larven

Bij tapuiten en graspiepers komen embryonale afwijkingen voor. Bovendien komt tot dertig procent van de eieren niet uit. Zeer hoge dioxineconcentraties in de eieren lijken hier verantwoordelijk voor te zijn, zo blijkt uit eerder..


Lees verder 22 november 2012   9 jaar oud
Haarmos en Buntgras in stuifzandlandschap

Op de Strabrechtse Heide woedde twee jaar geleden een flinke brand. Hierbij gingen tientallen hectares heide en bos in vlammen op. Geluk bij dit ongeluk is dat Staatsbosbeheer in het terrein nu relatief eenvoudig stuifzand kan..


Lees verder 2 november 2012   9 jaar oud
Vierbandgroefbij mannetje in de hand

Uit onderzoek blijkt dat kale steilwanden in Zuid-limburgse graslanden zeer belangrijk zijn als nestplaats voor bedreigde bijensoorten. Onder andere voor de Vierbandgroefbij die sinds 1954 als ‘verdwenen’ te boek stond. In het..


Lees verder 11 oktober 2012   9 jaar oud

Archief