Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 9 van 10 - 91 Resultaten

Vrouwtje Tapuit met een kniptor

Na ruim zes maanden in Afrika te hebben doorgebracht zijn onze tapuiten weer terug in hun broedgebieden. Opmerkelijk is dat weinig volwassen tapuiten de winter hebben overleefd en dat de overlevers laat en verspreid zijn..


Lees verder 7 juni 2012   10 jaar oud
Embryonale afwijkingen bij Graspieper. veergroei op het vruchtvlies

In eieren van zangvogels zijn embryonale afwijkingen vastgesteld. Een ernstige dioxine blootstelling lijkt hiervoor verantwoordelijk te zijn. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Bargerveen aan de tapuit en graspieper...


Lees verder 16 mei 2012   10 jaar oud
Vrouwtje Grauwe Klauwier

Het ‘jaar van de Klauwieren’ 2012 is nu ook voor de Grauwe klauwier begonnen. In de afgelopen week zijn de eerste meldingen van mannetjes binnengekomen en dinsdag werd het eerste vrouwtje ontdekt. En wat voor één! Met bijna zeven..


Lees verder 10 mei 2012   10 jaar oud
Mannetje van de driedoornige stekelbaars in karakteristiek broedkleed

In de periode van 1967 tot 2004 zijn de concurrentieverhoudingen tussen twee soorten stekelbaarsjes in Limburgse beken omgedraaid. De kanalisatiewerken uit de zeventiger jaren zijn hier waarschijnlijk indirect verantwoordelijk..


Lees verder 26 april 2012   10 jaar oud
Parende Veldparelmoervlinders

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds intensievere begrazing nodig door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie..


Lees verder 5 april 2012   10 jaar oud
Lanius collurio, Grauwe klauwier. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman. http://www.freenatureimages.eu

Terwijl het voorjaar in Nederland van start is gegaan, moeten we nog bijna twee maanden wachten voordat de Grauwe klauwieren arriveren in hun broedgebieden. Deze vogel overwintert in zuidelijk Afrika en keert als een van de..


Lees verder 16 maart 2012   10 jaar oud
Mieren wijzen ons de juiste weg

Het optimaliseren van natuurbeheer voor fauna is een nieuwe weg ingeslagen. Niet de lijstjes met diersoorten, maar de eigenschappen van deze soorten staan in recent onderzoek centraal. Het uitpluizen van de levenscyclus van mieren..


Lees verder 26 februari 2012   10 jaar oud
De bewuste Kaalkopkruiper. voor thumbnail

De Kaalkopkruiper, een loopkever van ongeveer 7 millimeter groot, is bezig met een voorzichtige opmars in Nederland. De vangst van een exemplaar in het natuurreservaat ‘Schaopedobbe’ in Zuidoost-Friesland, lijkt dit te bevestigen...


Lees verder 2 februari 2012   10 jaar oud
Gewone poelslak

Zoetwaterslakken blijken zich aan te passen aan het jaarlijkse schonen van sloten. Zij gedragen zich actiever en versnellen hun levenscyclus. De slakken overleven op deze manier beter in sloten, maar raken vervreemd van hun..


Lees verder 20 januari 2012   10 jaar oud
Dansmug. Mannetje van Metriocnemus carmencitabertarum, ongeveer 4 millimeter klein, vergelijk met de kleine kiezels in de baksteen.

Niet ergens in een natuurgebied, maar in een emmer in een Groningse achtertuin is een nieuwe insectensoort voor Nederland ontdekt. Metriocnemus carmencitabertarum is een dansmug van enkele millimeters groot. De soort heeft (nog)..


Lees verder 12 januari 2012   10 jaar oud

Archief