Natuurberichten

Uitgever: Provincie Gelderland

Gelderland heeft veel natuur. De provincie zorgt ervoor dat onze omgeving rijk aan natuur blíjft en dat iedereen daarvan kan genieten.

Pagina 15 van 16 - 151 Resultaten

Stelkampsveld

In het Natura 2000-gebied Stelkampsveld bij Lochem zullen de komende jaren verschillende landbouwpercelen in natuur worden omgezet om zo een robuust natuurterrein met een goede waterhuishouding tot stand te brengen. Om de bodem..


Lees verder 29 december 2017   6 jaar oud
Peilschaal BerghVeer 20160923

De Rijnstrangen bij Zevenaar vormen het grootste rietmoeras van Oost-Nederland. Voor het gebied is een peilbeheer vastgesteld gericht op herstel en ontwikkeling van het rietmoeras. Dat houdt in dat het peil in voorjaar en..


Lees verder 22 december 2017   6 jaar oud
Natuurproject bij Geldermalsen

Overal in Nederland wordt gewerkt aan het vervolmaken van het Nationaal Natuurnetwerk. Zo ook in het Gelders rivierengebied tussen Culemborg en Geldermalsen. De provincie Gelderland wil Natuurgebied De Regulieren en landgoed..


Lees verder 16 december 2017   6 jaar oud
Gagelven luchtfoto

Op het landgoed Beekzicht bij Voorst, tussen Zutphen en Apeldoorn, is onlangs een bijzonder natuurherstelproject uitgevoerd. Onder regie van de Bosgroep Midden Nederland werd het verdroogde en dichtgegroeide Gagelven aangepakt...


Lees verder 8 december 2017   6 jaar oud
Natuur in Gelderland

Sinds 2011 zijn de provincies verantwoordelijk voor de natuur. Zij hebben met het Rijk afgesproken dat het Nationaal Natuurnetwerk in 2027 klaar is. Voor de provincie Gelderland betekent dat dat nog 4.273 hectare nieuwe natuur aan..


Lees verder 1 december 2017   6 jaar oud
Natura2000-gebied Stelkampsveld

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de..


Lees verder 24 november 2017   6 jaar oud
Hoogveen met lavendelheide en veenbes

In en om het Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk zijn de afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd om het veen te vernatten en zullen de komende jaren nog meer maatregelen uitgevoerd worden. Door meer grond aan te..


Lees verder 17 november 2017   6 jaar oud
Gentiana pneumonanthe. Klokjesgentiaan

Met een feestelijke bijeenkomst is 30 oktober gevierd dat het natuurherstelproject Gorsselse Heide afgerond is. Dit voormalig militair terrein van circa honderd hectare bij Zutphen is nu weer een gevarieerd vochtig heideveld met..


Lees verder 9 november 2017   6 jaar oud
Bittervoorn

De natuur onder water is voor veel mensen een onbekende wereld. Daarom heeft de provincie Gelderland een film laten maken die je in zes minuten meeneemt op een verrassende reis. De film past mooi in de Week van Ons Water. Wie veel..


Lees verder 27 oktober 2017   6 jaar oud
Kwabaal

De kwabaal, de enige kabeljauwachtige in zoet water, heeft in Gelderland nog één populatie en is ook in de rest van West- en Midden-Europa zeldzaam geworden. RAVON heeft daarom op verzoek van de Provincie Gelderland de..


Lees verder 17 oktober 2017   6 jaar oud

Archief