Natuurberichten

Uitgever: FLORON

FLORistisch Onderzoek Nederland (FLORON) is de soortenbeschermingsorganisatie die zich inzet voor verspreidingsonderzoek naar en bescherming van de wilde planten in Nederland. Samen met honderden vrijwilligers zetten wij de Nederlandse flora op de kaart.
Deel deze pagina

Pagina 14 van 49 - 490 Resultaten

Juncus acuminatus

In 2017 werd een grote populatie van honderdduizenden exemplaren van de Amerikaanse soort Juncus acuminatus aangetroffen in natuurgebied Huis ter Heide bij Tilburg. De soort staat hier in en langs vennetjes die vijf tot acht jaar..


Lees verder 2 januari 2018   4 jaar oud
Madeliefje

FLORON organiseert voor de vierde maal de Eindejaars Plantenjacht. Elke plantenliefhebber kan tussen maandag 25 december en woensdag 3 januari waarnemingen van bloeiende planten doorgeven aan FLORON. Omdat er in de winter weinig..


Lees verder 24 december 2017   4 jaar oud
Zwanenbloem in oever

Begin dit jaar hebben FLORON en RAVON, in samenwerking met zes waterschappen en twee provincies, het initiatief genomen voor een grootschalig, driejarig onderzoek naar de ecologische meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. Op..


Lees verder 19 december 2017   4 jaar oud
Bostulpen langs het Kanaal door Walcheren, de rijkste Zeeuwse groeiplaats

Een enthousiast groepje floristen spande zich de afgelopen jaren in om het vóórkomen van de Bostulp in Zeeland in beeld te brengen. Deze stinsenplant blijkt hier talrijker dan gedacht en de verspreiding blijkt bovendien goed in..


Lees verder 28 november 2017   4 jaar oud
Bloemrijke berm in Hoogeveen

Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling van burgers en overheden. Dat bleek uit het op 17 november gehouden symposium 'Drents bermbeheer', georganiseerd door De Vlinderstichting, FLORON en de provincie Drenthe. Het..


Lees verder 23 november 2017   4 jaar oud
Grasklokje

Afgelopen vrijdag kwamen op het Drents provinciehuis in Assen ambtenaren, terreinbeheerders, boeren en natuurbeschermers samen voor de manifestatie 'Heel Drenthe Zoemt' en het gelijknamige symposium. ‘s Ochtends werden alle..


Lees verder 21 november 2017   4 jaar oud
Juncus pallidus

Deze zomer zijn er langs de Grensmaas een aantal voor Nederland nieuwe russen, planten uit het geslacht Juncus, gevonden. Voor het merendeel zijn de soorten afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland. De groeiplaatsen liggen in een..


Lees verder 13 november 2017   4 jaar oud
Beheerders discusseren over juiste beheer Kruipend Moerasscherm

Kruipend moerasscherm is één van de meest bedreigde soorten van Europa. Gelukkig duikt de plant soms spontaan weer op na herinrichtingsmaatregelen. Er is echter onvoldoende kennis over het optimale beheer voor deze soort. In..


Lees verder 7 november 2017   4 jaar oud
Kleinste egelskop

Tijdens een vegetatiekartering van het laagveengebied De Onlanden, in de kop van Drenthe, is afgelopen zomer Kleinste egelskop aangetroffen. Een bijzondere waarneming omdat deze zeldzame plant hier al meer dan een halve eeuw..


Lees verder 13 oktober 2017   4 jaar oud
Alsemambrosia langs de waterkant

Sommige invasieve exotische planten veroorzaken schade in het waterbeheer of natuurbeheer. Daarom worden ze vaak bestreden. Alsemambrosia kreeg die aandacht tot voor kort niet. Dat lijkt te veranderen nu blijkt dat de soort..


Lees verder 3 oktober 2017   5 jaar oud

Archief