Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 5 van 72 - 713 Resultaten

jonge italiaanse mussen, lead

Het jaar 2022 leverde veel bijzondere broedgevallen van vogels op, waaronder bijzondere roofvogels, meeuwen en uilen, maar ook voor het eerst een Italiaanse mus. Hieronder een eerste overzicht uit het Meetnet Broedvogels van..


Lees verder 30 december 2022   1 jaar oud
Scholeksters, display

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland. Daarmee is deze soort hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de grutto en de kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de scholekster nog meer problemen, en maakt..


Lees verder 20 december 2022   1 jaar oud
Vogels tellen in de winter

In 2023 bestaat Sovon Vogelonderzoek Nederland vijftig jaar. Vanwege dit lustrum hebben we een mooie uitdaging bedacht voor iedere vogelaar. Doe mee met de LiveAtlas-uitdaging en zet vogels - letterlijk - op de kaart...


Lees verder 16 december 2022   1 jaar oud
Tellers in Angola in actie

Iedere lente vliegen miljoenen watervogels van het zuiden, waar ze de winter doorbrengen, naar het hoge noorden om te broeden. Onze Waddenzee vormt een belangrijk knooppunt op deze trekroute die van het zuidelijkste puntje van..


Lees verder 2 december 2022   1 jaar oud
Herman van Oosten in actie in de Kennemerduinen

De Herman Klompprijs, een prijs voor inspirerend ornithologisch veldonderzoek, is dit jaar uitgereikt aan Herman van Oosten. Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie..


Lees verder 29 november 2022   1 jaar oud

Op zaterdag 26 november is het weer zo ver: de Landelijke Dag van Sovon. Een bomvol programma met lezingen van topsprekers en een beurs met boeken, optiek, reizen en vogelorganisaties uit heel Nederland. ..


Lees verder 4 november 2022   1 jaar oud
Kleine jager

Na een jarenlange afname bracht het najaar van 2021 uitzonderlijk veel kleine jagers in het kijkerbeeld van zeetrektellers. Aantallen die we voor het laatst zagen in de jaren 80 en 90, met veel pleisterende jagers voor de kust van..


Lees verder 24 oktober 2022   1 jaar oud
Scholekster

Het gaat slecht met de scholekster in Nederland. Vergeleken met andere weidevogels heeft de scholekster nog veel meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel. Waarom gaan de aantallen voor deze vogel..


Lees verder 20 oktober 2022   1 jaar oud
Ruigpootbuizerd lead

De ruigpootbuizerd kom je meestal ’s winters tegen, jagend in een open (kwelder)gebied in Laag-Nederland, vooral in het noorden. In het najaar heb je vooral op een trektelpost langs de kust een goede kans dat je een of meerdere..


Lees verder 7 oktober 2022   1 jaar oud
Watervogeltellers in actie

Speciaal voor vogelaars die hun kennis willen bijspijkeren heeft Sovon de online watervogelcursus ontwikkeld. In vijf delen leer je met zelfstudie meer dan honderd soorten herkennen die je in het winterhalfjaar in Nederland kunt..


Lees verder 23 september 2022   1 jaar oud

Archief