Natuurberichten

Uitgever: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Het zit in onze natuur.

Pagina 7 van 16 - 159 Resultaten

Beukenbos in de herfst

Het seizoen om nieuwe bomen te planten, start weer bijna. In de Nationale Bossenstrategie is in 2020 bepaald dat Nederland in 2030 37.000 hectare extra bos heeft. Staatsbosbeheer neemt hiervan 5.000 hectare voor zijn rekening. We..


Lees verder 28 oktober 2022   1 jaar oud
Riet maaien

Rietlanden komen in Europa niet veel voor. Staatsbosbeheer wil vooral om ecologische redenen deze landschapssoort behouden. Daarvoor is vakkundig rietbeheer noodzakelijk. Hierin trekken we samen op met onder meer vrijwilligers en..


Lees verder 19 oktober 2022   1 jaar oud
Vliegenzwam

Paddenstoelen hebben niets met heksen te maken, maar dat maakt ze niet minder magisch. Het zijn de opruimers van de natuur, ze leven in een symbiose met bomen en voorzien dier en mens van eten...


Lees verder 5 oktober 2022   1 jaar oud
Overal waar je kijkt staan adelaarsvarens en pijpenstrootjes. Die houden van een droge stikstofrijke grond.

De droogte van de afgelopen zomer slaat hard toe in de natuur. Ook in gebieden waarin de laatste jaren juist is geïnvesteerd om ze nat te houden, is weinig water te vinden. Zoals in het hoogveengebied de Deurnsche Peel. "Eigenlijk..


Lees verder 21 september 2022   1 jaar oud

Met speciale honden de wolf op veilige afstand houden van schaapskuddes. In afgelegen Europese berggebieden werkt het; kan het ook in de drukbezochte Nederlandse natuur? Staatsbosbeheer test dat in drie projecten. De..


Lees verder 7 september 2022   1 jaar oud

De nachtzwaluw is door zijn schutkleur lastig te spotten, toch wordt de soort vaker waargenomen in Nederland. Op de Schaaks Heide in de Schadijkse Bossen in Noord-Limburg is deze zomer met spycams en audiologgers onderzoek..


Lees verder 26 augustus 2022   1 jaar oud
Ooijpolder, Nijmegen

Dit jaar is het Soortenjaar Gelderse Poort, met als doel minstens 5.000 verschillende dier- en plantensoorten te vinden in de Gelderse Poort. Veel vrijwilligers zetten zich in, met succes: vrijdag 12 augustus werd de 5.000..


Lees verder 17 augustus 2022   1 jaar oud
Twee korhoenders

De Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar nog korhoenders in het wild voorkomen. Om de populatie in stand te houden, worden in opdracht van de provincie Overijssel jaarlijks dieren uit Zweden gehaald. Dat kost geld..


Lees verder 10 augustus 2022   1 jaar oud
Duindoorgang

Door de zee, het zand en de duinen weer de regie te geven op de Boschplaat op Terschelling, zal de van nature rijke biodiversiteit weer toenemen. Menselijk ingrijpen heeft uiteindelijk tot een eentonige vegetatie geleid. Variëteit..


Lees verder 27 juli 2022   1 jaar oud
Uitzicht over de Millingerwaard

De dynamiek in de Millingerwaard is – na zo’n 1000 jaar - terug. Tussen 2013 en 2022 is veel werk verzet in dit natuurgebied net ten zuiden van de Waal. Door het graven van hoofdgeulen en kwelgeulen heeft het water weer vrij spel...


Lees verder 13 juli 2022   1 jaar oud

Archief