Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Pagina 3 van 80 - 796 Resultaten

Dit jaar is de derde editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Met deze Award wil Vogelbescherming ontwerpen en projecten voor het voetlicht brengen die rekening houden mensen en dieren. Wat is het meest..


Lees verder 6 juni 2023   6 mnd oud
Grutto's

In de Oostermeent bij Blaricum (NH) is recent een gebied speciaal ingericht voor weidevogels. Het sluit nu aan bij het belangrijke weidevogelkerngebied in de Eempolders van Utrecht. Zullen kemphanen en andere weidevogels De Kampen..


Lees verder 30 mei 2023   6 mnd oud
Huismus

Meer lummelen, minder werk in de tuin, tóch een mooie tuin en winst voor vogels en insecten. Dat is nou vogelvriendelijk tuinieren. Benieuwd wat u allemaal níet hoeft te doen dit voorjaar?..


Lees verder 23 mei 2023   6 mnd oud
Grutto voor lead

Bote en Astrid de Boer uit het Friese Tjerkwerd hebben gisteren uit handen van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto ontvangen. Het Friese echtpaar krijgt de prijs vanwege hun inzet voor de weidevogels. Dankzij hun..


Lees verder 17 mei 2023   6 mnd oud
Koopmanspolder

Veel van de regen die afgelopen winter in ons land viel, is rap naar onze delta’s gestroomd waar het zoete water zich uiteindelijk met het zoute water van de Noordzee en de Waddenzee mengt. In het IJsselmeergebied liggen echter..


Lees verder 16 mei 2023   6 mnd oud
Polder Waal en Burg, Texel

De natuur in Europa staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de EU is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar Nederland vindt dat de wet te..


Lees verder 11 mei 2023   6 mnd oud
Phasianus colchicus. Fazant, paar

Het broedseizoen is weer in volle gang. In de periode tot eind juli hebben veel vogels, maar ook insecten en zoogdieren, baat bij een veilige omgeving waar ze niet snel verstoord worden. Slootkanten, perceelsranden, bufferstroken,..


Lees verder 9 mei 2023   7 mnd oud
Strandplevier

Voor het komend broedseizoen zijn in Zeeland met steun van Natuurmonumenten en Vogelbescherming schelpenstrandjes aangelegd. Vogels die het zwaar hebben, zoals de bontbekplevier, strandplevier en scholekster, krijgen hierdoor..


Lees verder 2 mei 2023   7 mnd oud
Natuurinclusief groen dak met zonnepanelen

Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of ontwerp van 2023. De inschrijving voor deelname is vanaf vandaag geopend. ..


Lees verder 30 april 2023   7 mnd oud
dode grote stern in kolonie, vogelgriep

In 2022 heeft vogelgriep flink huisgehouden in kolonies kust- en zeevogels in Noordwest-Europa. Vooral onder grote sterns vielen veel slachtoffers. Een internationale groep experts heeft een reeks van maatregelen voor..


Lees verder 27 april 2023   7 mnd oud

Archief