Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Pagina 3 van 84 - 840 Resultaten

Verschillende natuurorganisaties zijn vandaag aanwezig bij het Commissiedebat Stikstof, Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) en Natuur in de Tweede Kamer. Van boswachters tot ecologen: collectief gekleed in het groen vragen..


Lees verder 18 april 2024   2 mnd oud

Natuur zorgt voor een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen. Het is daarmee de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur te..


Lees verder 16 april 2024   2 mnd oud

Betere gebiedsbescherming voor boerenlandvogels is hard nodig, concludeert Vogelbescherming Nederland op basis van het gisteren gepubliceerde rapport van Sovon Vogelonderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en..


Lees verder 13 april 2024   2 mnd oud
Gewone margriet

De eerste mooie dagen gaan vaak gepaard met een bezoek aan het tuincentrum. Veel mensen weten niet dat het belangrijk is om te kiezen voor inheemse biologische planten, en kopen met alle goede bedoelingen in het tuincentrum een..


Lees verder 9 april 2024   2 mnd oud

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de omgevingsplannen van een gemeente. Dit biedt alle Nederlanders nieuwe kansen voor het vergroenen van de buurt..


Lees verder 7 april 2024   2 mnd oud
tjiftjaf

Tjiftjaffen zijn massaal binnengekomen de laatste weken. Door hun zang zijn ze in het voorjaar makkelijk te herkennen en te vinden. Als je ze niet hoort zingen, is het moeilijk om het verschil te zien tussen de tjiftjaf en de..


Lees verder 3 april 2024   2 mnd oud

Vanaf dit voorjaar komen bij een aantal stranden van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op de Waddeneilanden dezelfde borden te staan. Daar staat een heldere boodschap op: help de strandbroeders! Hiermee worden..


Lees verder 2 april 2024   2 mnd oud
Vanellus vanellus. Kievit

De mannetjes voeren spectaculaire baltsvluchten uit. En er worden veel eieren gelegd. Het eerste kievitsei dat gevonden wordt, haalt nog altijd de krant. Niet zo gek, want kieviten horen bij het Nederlandse boerenland. Op zachte..


Lees verder 26 maart 2024   2 mnd oud
dronetelling kustbroedvogels

Drones zijn heel nuttig voor bijvoorbeeld het tellen van broedvogels of ander meer gericht onderzoek. Voor het project Wij&Wadvogels van Vogelbescherming is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar hoe je drones hiervoor kunt..


Lees verder 19 maart 2024   3 mnd oud

Na jaren van afwezigheid is de oehoe weer terug voor de camera’s van Beleef de Lente. Het is de lievelingsvogel van velen. Inmiddels heeft de oehoe haar vierde ei gelegd en dit is live te volgen via de website. Beleef de Lente van..


Lees verder 13 maart 2024   3 mnd oud

Archief