Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Pagina 82 van 85 - 845 Resultaten

steenuil

De steenuilenpopulatie in Nederland staat nog steeds onder druk. Dit komt mede doordat er steeds minder jongeren uitvliegen en doordat er steeds meer steenuilen in hun eerste levensjaar overlijden. Dat blijkt uit recent onderzoek...


Lees verder 20 januari 2009   15 jaar oud
Roerdomp: Wikipedia

De roerdomp is een vogelsoort welke met vorst vaker wordt gezien dan normaal. Zo ook tijdens de afgelopen koudeperiode, hoewel de aantallen erg laag waren. Het is nu nog te vroeg om vast te stellen of de roerdomp deze winter goed..


Lees verder 15 januari 2009   15 jaar oud
Gekraagde Roodstaart. Foto van Monique Bogaerts van Wikipedia, GNU Free Documentation License

Een sneeuwwit voorhoofd en een prachtig rode borst. De gekraagde roodstaart is bijna een exotische verschijning in de Hollandse bossen. Des te vreemder dat er daarom weinig aandacht is voor zijn achteruitgang. Geleidelijk aan en..


Lees verder 26 december 2008   15 jaar oud
Grutto op paal. Fotograaf Martin Hierck. aangeleverd door Vogelbescherming Nederland

De kranten staan er vol mee: de financiële crisis en de klimaatscrisis. De ene top volgt na het andere overleg. Maatregel op maatregel wordt afgekondigd. Maar rond een andere crisis blijft het verdacht stil. Over het aantal..


Lees verder 22 december 2008   15 jaar oud
Ortolaan, wikipedia, no copyright

Het gaat slecht met de Nederlandse akkervogels. Grauwe gors en ortolaan zijn zo goed als verdwenen, terwijl de aantallen veldleeuwerik en patrijs in razend tempo achteruit gaan. De situatie is alarmerend genoeg, maar helaas vallen..


Lees verder 14 december 2008   15 jaar oud
Grutto

Uit de nieuwste cijfers van het Europese monitoringssysteem voor algemene broedvogels blijkt dat de vogels van het boerenland hard achteruit gaan. De oorzaak is de intensieve landbouw. Het aantal broedparen van vogels van het..


Lees verder 7 december 2008   15 jaar oud
Krakeend, wikipedia, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License

Het gaat hartstikke lekker met de krakeend in ons land. Het gaat ‘m letterlijk voor de wind. Alhoewel de krakeend minder algemeen is dan de gewone wilde eend, leven er hier toch zo’n 7000 broedparen. Dat is een stuk meer dan de..


Lees verder 1 december 2008   15 jaar oud
Aalscholver, wikipedia, GNU Free Documentation License

Slecht nieuws vorige week voor de aalscholver: het Europees Parlement wil een actieplan maken om het aantal aalscholvers in Europa drastisch te verminderen. Volgens het EP vormen ze een bedreiging voor de visserij. ..


Lees verder 23 november 2008   15 jaar oud
Grauwe gans

Vogelbescherming Nederland vecht de ontheffingen aan die de provincie Friesland verleent voor het afschieten van ganzen. De provincie houdt zich niet aan het landelijk beleid, zo vindt Vogelbescherming. ..


Lees verder 16 november 2008   15 jaar oud
huismus

De steden Heerhugowaard, Terneuzen en Zoetermeer zijn dit jaar genomineerd voor de Stadsvogelprijs. De prijs is door Vogelbescherming Nederland uitgeschreven om creatieve projecten voor stadsvogels te stimuleren. De winnaar wordt..


Lees verder 3 november 2008   15 jaar oud

Archief