Natuurberichten

Uitgever: Provincie Overijssel

Natuur is veelomvattend: van natuurgebied, je eigen tuin, grasvelden tot akkerbouw. En nog zoveel meer! Provincie Overijssel werkt samen met partners aan de uitvoering van onze natuurvisie in het programma Natuur voor Elkaar. Natuur voor Elkaar gelooft dat iedereen blij wordt van natuur. Daarom zijn wij de beweging die mens & natuur verbindt. We brengen de Overijsselse natuur dagelijks dichterbij en vertellen je wat JIJ kan doen. Want iedereen kan een steentje bijdragen aan deze groene beweging!

Pagina 3 van 5 - 44 Resultaten

Landschap rondom Bathmen

Hoe ondersteun je inwoners zodat ze zich gaan inzetten voor het landschap waarin ze wonen? Wandelend over een rustiek zandweggetje in Zuidloo (OV) komt een ideaal tot leven...


Lees verder 5 juni 2021   1 jaar oud
Grote Vuurvlinder

De Grote vuurvlinder is in Nederland ernstig bedreigd. De soort gaat op dit moment achteruit. Dankzij de inzet van allerlei mensen wordt deze bijzondere bewoner van Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland goed in kaart..


Lees verder 16 mei 2021   1 jaar oud
Gedeputeerde Ten Bolscher hangt nestkastje op

De provincie Overijssel gaat bij het aanpakken van overlast van eikenprocessierupsen sterker inzetten op het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom worden de komende week dertienhonderd koolmezennestkasten..


Lees verder 14 maart 2021   1 jaar oud
Planten tiny forests

Provincie Overijssel biedt vanuit het project Iedereen een Boom subsidie voor kleinschalige boomaanplant. De helft van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van €1500. Met..


Lees verder 22 december 2020   2 jaar oud
De vlindertellers van NMO liepen elke week een vaste route over de landerijen van enkele LandvanWaarde-boeren.

Natuur & Milieu Overijssel (NMO) en LandvanWaarde maakten samen de balans op over het afgelopen telseizoen van vlinders en kruiden. Dat deden ze tijdens een gezamenlijke digitale slotbijeenkomst op dinsdag 17 november. In totaal..


Lees verder 24 november 2020   2 jaar oud
Gedeputeerde ten Bolscher plant met kinderen op landgoed Vilsteren de pronkboom, symbool voor de duizenden bomen die er bij komen.

Op vijftig landgoederen in Overijssel is op woensdag 18 november een pronkboom geplant. Door het planten van deze pronkboom committeren de landgoederen zich aan de afspraak om op hun landgoed tijdens dit plantseizoen minstens..


Lees verder 19 november 2020   2 jaar oud
Huiszwaluw kunstnest

Na een traject van circa drie jaar heeft de Provincie Overijssel Vechtdal Wonen een ontheffing verleend inzake de Wet natuurbescherming. De ontheffing is verleend om duurzaamheids- en nieuwbouwprojecten te realiseren. Daarmee is..


Lees verder 14 november 2020   2 jaar oud
Wild zwijn

In opdracht van de provincie Overijssel gaan onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) populaties dieren beter in kaart brengen. Hiervoor zijn de partners onlangs een pilot gestart met wilde zwijnen in Natura 2000-gebied..


Lees verder 6 november 2020   2 jaar oud
Ranonkelbij (vrouwtje)

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. In Overijssel is dat, helaas, niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De Bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te..


Lees verder 5 oktober 2020   2 jaar oud

Komende jaren komt er volgens de bossenstrategie zo'n 37.000 hectare aan bos bij in Nederland. Nadat er jarenlang meer bos verdween dan dat er bij kwam, gaan we nu weer planten. Dit sluit perfect aan bij het doel dat provincie..


Lees verder 22 juli 2020   2 jaar oud

Archief