Natuurberichten

Uitgever: SoortenNL

Deel deze pagina

Pagina 2 van 7 - 68 Resultaten

Ven

Libellen zijn als aquatische insecten gevoelig voor veranderingen in het zoete water. Met veel soorten gaat het goed, maar juist bij de libellen van voedselarme milieus zien we dat veel soorten negatieve trends hebben. Eén van de..


Lees verder 11 april 2022   3 mnd oud
Gezoneerde stekelzwam - primair

Stikstofgevoelige paddenstoelen nemen sinds een jaar of dertien weer in aantal af. De achteruitgang zette in de vorige eeuw in, maar werd vanaf 1994 onderbroken door een lichte toename. Na een stagnatie begin deze eeuw zet de..


Lees verder 4 april 2022   4 mnd oud

Korstmossen op bomen zijn een goede graadmeter voor de stikstofuitstoot uit landbouw, autoverkeer en industrie. In Nederland is de lucht op veel plaatsen zo sterk verontreinigd dat de korstmossenbegroeiing op bomen daar bijna..


Lees verder 29 maart 2022   4 mnd oud
heivlinder - primair

De stikstofbelasting in Nederland moet omlaag. Dat is een verplichting die we zowel aan onze eigen gezondheid als aan die van de natuur verschuldigd zijn. De schade van stikstof aan de natuur is niet voor iedereen goed zichtbaar,..


Lees verder 21 maart 2022   4 mnd oud
jeugd in het veld

Wil jij meer weten over de planten en dieren die in Nederland leven? Doe dan mee aan de gratis Kennisspecial van SoortenNL en het Groen Traineeship! Je leert welke soorten er in ons land voorkomen, waar je ze kan vinden en hoe je..


Lees verder 18 maart 2022   4 mnd oud

Op woensdag 22 december sloot de inzending voor zienswijzen op het ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen. In het ontwerp zitten precies dezelfde weeffouten – het ‘op de pof’ leven – die voor de Raad van State reden waren om..


Lees verder 24 december 2021   7 mnd oud
winter ijspegels

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn webinars booming. Voor natuurorganisaties, die vooral gericht zijn op mensen naar buiten krijgen, is kennis overdragen via een scherm niet de meest logische keuze. Toch levert het..


Lees verder 27 november 2021   8 mnd oud

Afgelopen zomer trokken zo’n honderd jongeren en experts van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en SoortenNL naar Terschelling om in 24 uur zoveel mogelijk planten en dieren waar te nemen op zoveel mogelijk plekken. In die..


Lees verder 25 november 2021   8 mnd oud
Slootbeheer

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, SoortenNL, Natuur & Milieu, Waddenvereniging en Stichting De Noordzee maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit én kwantiteit van het..


Lees verder 22 november 2021   8 mnd oud
bruin zandoogjes

Natuurmonumenten, WWF NL, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, SoortenNL en Natuur & Milieu roepen op om de doelstellingen uit de Boer-tot-Bordstrategie op te nemen in het regeerakkoord en nationaal beleid. In deze..


Lees verder 5 november 2021   9 mnd oud

Archief