Natuurberichten

Uitgever: ARK Rewilding Nederland

ARK Rewilding Nederland verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.

Pagina 4 van 50 - 495 Resultaten

Krab op een oesterrif in de Noordzee

ARK Rewilding Nederland werkt samen met haar partners aan het herstel van de Nederlandse zeebodem. Na het plaatsen van kunstmatige riffen en het uitzetten van oesterlarven wordt alles nauwkeurig gemonitord. De beelden geven hoop..


Lees verder 21 mei 2023   1 jaar oud
Grote weerschijnvlinder

Dat Knepp Castle in West-Sussex een beroemd voorbeeld is geworden van natuurontwikkeling, komt mede door het aanstekelijke boek ‘Wilding’ van Isabella Tree. Met veel details en voorzien van gedegen achtergrondinformatie beschrijft..


Lees verder 7 mei 2023   1 jaar oud
Grasland bij de gulp met grondwaterbronnen

Een grasland aan de Gulp bovenstrooms van Slenaken, werd door prikkeldraden van het riviertje afgesneden. Onlangs is het van deze onnatuurlijke afscheiding bevrijd. Wat tevoorschijn kwam, is een beeldschoon beekdal gevormd door..


Lees verder 23 april 2023   1 jaar oud
Close-up van een wolf

De wolf is terug in Nederland. Zelfverkozen, omdat het dier hier kan leven en onze natuur er geschikt voor blijkt te zijn. Het is ook wennen: de terugkeer van wolven vereist van mensen om dieren beter te beschermen en te..


Lees verder 9 april 2023   1 jaar oud
Otter

Ruim 30 jaar natuurontwikkeling langs de rivieren laat zien dat de natuur ons goed kan helpen bij uitdagingen met teveel of juist te weinig water. Toch is de natuur geen vanzelfsprekende bondgenoot. ARK Rewilding Nederland (ARK)..


Lees verder 23 maart 2023   1 jaar oud
Wilde kat

In Zuid-Limburg worden sinds de eeuwwisseling weer wilde katten waargenomen (niet te verwarren met verwilderde huiskatten). In heel Europa is de wilde kat bezig met een opmars, maar de populatie in Nederland is nog klein en..


Lees verder 23 maart 2023   1 jaar oud

Het stoppen van verzuring door stikstof heeft nu topprioriteit. Daarnaast heeft het herstel van gezonde voedselkringlopen op landschapsschaal dringend aandacht nodig. Een leger aan microben, kleine en grote dieren staat hongerig..


Lees verder 19 maart 2023   1 jaar oud
Lynx

De lynx is, voorzichtig, in aantocht. Herintroducties in onder andere Duitsland, Polen en Zwitserland hebben deze grootste wilde-kattensoort weer teruggebracht in de West-Europese natuur, nadat hij door menselijk toedoen uit onze..


Lees verder 12 maart 2023   1 jaar oud
Wolf

In 2015 keerde de wolf terug in Nederland. Mens én natuur moesten wennen. Wolven hebben, alleen al door hun aanwezigheid, grote invloed op het gedrag van hoefdieren. Het landschapsgebruik van wild verandert als gevolg van de komst..


Lees verder 26 februari 2023   1 jaar oud

Al bijna 35 jaar maakt ARK Natuurontwikkeling de Nederlandse natuur wilder. Nu het belang van meer natuur steeds meer gezien en gevoeld wordt, voelt ARK zich geroepen om naast haar eigen veldprojecten ook anderen te inspireren en..


Lees verder 15 februari 2023   1 jaar oud

Archief