Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.

Pagina 1 van 12 - 116 Resultaten

De Kempesfles vanaf de zuidzijde.

Deze week is het nieuwe rapport over het referentiemeetnet vennen online verschenen. In dit meetnet worden al 46 jaar elf Nederlandse vennen gemonitord. De effecten van vermesting, verzuring en klimaatopwarming zijn terug te zien..


Lees verder 12 april 2024   6 dgn oud
Segrijnslak eet van de invasieve exoot

Bij biologische bestrijding worden organismen ingezet om een plaagsoort te onderdrukken. Dit is toe te passen met uitheemse soorten, vaak met hetzelfde natuurlijke verspreidingsgebied als de invasieve exoot. Hiermee zijn risico’s..


Lees verder 26 maart 2024   3 wkn oud
Japanse duizendknoop

In bermen lijkt het de goede kant op te gaan met de ecosysteemaanpak van de Japanse duizendknoop. Sinds 2021 volgt Janneke van der Loop in het LIFE Resilias-project de effecten van deze aanpak. Het project van Stichting Bargerveen..


Lees verder 27 februari 2024   1 maand oud
Voorbeeldexoten LIFE Resilias

In het Europese subsidieproject LIFE Resilias werken Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen zeven jaar lang aan systeemgericht natuurherstel om dominantie van exoten te doorbreken. Inmiddels zitten we op de helft van de..


Lees verder 30 januari 2024   2 mnd oud
Exoten in de duinen

In de droge duinen hinderen diverse overlast gevende soorten, zoals de invasieve exoten bezemkruiskruid, Amerikaanse vogelkers, mahonie, rimpelroos en dwergmispel, zowel de natuurkwaliteit als -ontwikkeling en het beheer. Voor..


Lees verder 5 december 2023   4 mnd oud
Polydesmus angustus. Grote platrug

Het toedienen van steenmeel is een relatief nieuwe maatregel om de verzuring van bossen tegen te gaan. Miljoenpoten spelen een belangrijke rol in deze ecosystemen en het toedienen van steenmeel kan een negatieve invloed hebben op..


Lees verder 8 november 2023   5 mnd oud
Afgraven van watercrassula

Of je nu een berm maait, een sloot baggert, een dijk versterkt of een stuw plaatst; de kans dat je bij het uitvoeren invasieve exoten tegenkomt en verspreidt is groot. Daarom is er een onlangs een Praktisch handelingskader..


Lees verder 13 oktober 2023   6 mnd oud
Crassula helmsii

De invasieve exoot watercrassula vormt in toenemende mate een probleem in de Zeeuwse natuurgebieden. Slikoevers zoals in de Sophiapolder verdwijnen onder een dikke laag watercrassula. Het Zeeuwse Landschap, de provincie Zeeland en..


Lees verder 10 oktober 2023   6 mnd oud
Draaihals

Mieren verspreiden plantenzaden, zijn gastheer en voedsel voor andere diersoorten en woelen de bodem om. Vooral in voedselarme heide en stuifzand kunnen ze de bodem, en daarmee het hele ecosysteem, sterk beïnvloeden. De komende..


Lees verder 18 september 2023   6 mnd oud
Fauna en landschapscompilatie

Historische data van waarnemingen van flora en fauna dragen bij aan ons begrip van hoe een ecosysteem eruitziet, maar ook hoe een veranderende soortensamenstelling een gevolg kan zijn van bijvoorbeeld een veranderend klimaat...


Lees verder 15 augustus 2023   8 mnd oud

Archief