Natuurberichten

Uitgever: BLWG

Pagina 1 van 3 - 23 Resultaten

Gele korstmossen op eikenbomen zijn indicatief voor ammoniakvervuiling

Korstmossen reageren snel op veranderingen in de luchtkwaliteit. In Gelderland worden korstmossen op bomen dan ook al ruim dertig jaar gebruikt om de effecten van het ammoniakbeleid in kaart te brengen. Recent onderzoek toont aan..


Lees verder 10 mei 2023   3 wkn oud
oranje boomzonnetje - primair

In de afgelopen twintig jaar is Nederland een stuk zonniger geworden. Niet alleen door klimaatverandering, maar ook door de opkomst van een kleurrijke groep korstmossen: de boomzonnetjes. Deze groep was voor de eeuwwisseling niet..


Lees verder 3 april 2023   1 maand oud
Geringde scholeksters met GPS-zenders

Wereldwijd zijn tienduizenden dieren met GPS-zenders uitgerust. Onderzoekers gebruiken de gegevens om diergedrag te bestuderen, of om soorten te beschermen. Ook vertellen de zenders veel over de verspreiding van soorten. Een..


Lees verder 21 januari 2023   4 mnd oud
Rood dooiermos

Rood dooiermos is door zijn felle kleur een opvallende verschijning op zonnig gesteente. De laatste jaren neemt de soort flink toe. In Maastricht werd die toename gemeten met een liniaal: de diameter van het korstmos is namelijk..


Lees verder 22 juni 2021   1 jaar oud

Op maandag 24 mei organiseren de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de KNNV een online-lezing over bijzondere groepen schimmels, waaronder vrij levende schimmels, korstmossen en..


Lees verder 19 mei 2021   2 jaar oud
Oud wilgenbos in de Biesbosch, groeiplaats van Glimmend schaduwmos

In 2020 werd in de Biesbosch een voor de wetenschap nieuw korstmos ontdekt, Glimmend schaduwmos. Hoe kan zo’n nieuwe, redelijk opvallende soort hier plotseling verschijnen? Een van de verklaringen zou kunnen zijn, dat de soort er..


Lees verder 22 januari 2021   2 jaar oud

De provincie Friesland heeft voor de vierde keer in kaart gebracht welke effecten stikstof uit landbouw en verkeer heeft op natuurkwaliteit van platteland, bebouwde kom en natuurgebieden. Hiervoor worden op bomen groeiende..


Lees verder 26 november 2020   2 jaar oud
Riccia crystallina

Een bekend verschijnsel op de camping: nadat de kampeerder is vertrokken blijft er een kale plek in het gras achter. Op zulke plekken zijn de afgelopen jaren tientallen plantensoorten uit Zuid-Europa gevonden, die meegelift zijn..


Lees verder 20 september 2020   2 jaar oud
Slank braamknikmos

DNA-onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuwe mossoort voor de wetenschap. Slank braamknikmos kwam vermoedelijk vroeger veel voor in schrale graslanden in Nederland. De soort duikt nu geregeld op in..


Lees verder 26 juni 2020   2 jaar oud
Nederlandse rotskusten van natuursteen: Grote oppervlakken Noordse stenen op de Uitdammerdijk

De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de..


Lees verder 28 mei 2020   3 jaar oud

Archief