Natuurberichten

Uitgever: Werkgroep Zeearend Nederland

Pagina 1 van 1 - 4 Resultaten

Dode zeearend in weiland bij Weidum, Friesland.

Een zeearend stierf op 26 maart 2023 in Weidum (Fryslân) als gevolg van opzettelijke vergiftiging. Die vond plaats met behulp van het zeer giftige alfachloralose dat in het karkas van een meerkoet was aangebracht. De zeearend..


Lees verder 7 februari 2024   3 mnd oud
Zeearend

Wat zijn de negatieve gevolgen voor roofvogels nu het aantal windturbines in Nederland alleen maar toeneemt? En hoe kunnen we die voorkomen? ..


Lees verder 28 februari 2023   1 jaar oud
Dode zeearend

Nadat vorig jaar een jonge in Nederland gezenderde Zeearend stierf door een aanvaring met de rotoren van een Duitse windturbine was het deze week opnieuw raak. Op 31 januari verongelukte een in 2020 als nestjong gezenderde..


Lees verder 3 februari 2022   2 jaar oud
door Werkgroep Zeearend Nederland gezenderde zeearend van de Hellegatsplaten uit 2019 in de Oostvaardersplassen

Een jonge Zeearend die in 2019 in de Dordtse Biesbosch gezenderd werd, heeft op 24 februari een aanvaring met de rotoren van een windturbine in Duitsland gehad en is omgekomen. Met zowel een toename in het aantal windturbines als..


Lees verder 28 februari 2021   3 jaar oud

Archief