Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.

Pagina 1 van 14 - 134 Resultaten

Grauwe kiekendief Abe met prooi

Grauwe kiekendief Abe uit Flevoland is onlangs 17 jaar geworden en is daarmee de oudst bekende grauwe kiekendief van Nederland geworden. Alsof dat nog niet genoeg is: dit stokoude mannetje heeft dit jaar ook nog voor nageslacht..


Lees verder 19 juli 2024   4 dgn oud
Maasdijk

Zomaar een eenvoudige dijk. Je bent er al vele malen langsgekomen en hebt er nooit aandacht aan besteed. Maar als je er even rondneust kom je tot je verbazing allerlei planten en dieren tegen die je nooit eerder zag. En dat gewoon..


Lees verder 22 juni 2024   1 maand oud
Gele kwikstaart

Er is een brede en integrale aanpak nodig om de dramatische achteruitgang van akkervogels in Flevoland te doen keren. Het goede nieuws is dat het allemaal beschreven staat in het 'Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033' dat..


Lees verder 31 mei 2024   1 maand oud
Baltsende man kievit.

Op de akkers bij het Zuid-Hollandse Rhoon broeden steeds meer kieviten, ze lijken het daar dus goed te doen. Er blijken echter nauwelijks jongen groot te worden. Vooral in de eerste levensweek sterven veel kuikens. Na zeven jaar..


Lees verder 20 mei 2024   2 mnd oud

Om erachter te komen of voedselbeschikbaarheid een knelpunt is bij de afname van de wulp in Nederland, zijn in Drentse opgroeigebieden insecten gemonitord en gezenderde wulpenkuikens gevolgd. Natuurlijke graslanden bleken het..


Lees verder 16 februari 2024   5 mnd oud
Adulte (4e kalenderjaar) rode wouw uit Drenthe op broedlocatie op de Veluwe, 12 april 2023

Sinds 2019 worden jonge rode wouwen in Nederland gezenderd in een onderzoek naar deze nieuwe broedvogel. Dit jaar kregen 14 jongen een zender, waardoor nu maar liefst 22 rode wouwen online zijn te volgen op hun trek naar het..


Lees verder 8 oktober 2023   9 mnd oud
Nestaggregatie bijen

Onderzoek naar de insectenrijkdom op binnendijken maakt steeds duidelijker welke sleutelrol deze ‘slaperdijken’ kunnen vervullen in het agrarisch gebied. Met name solitaire bijen en graslandvlinders bereiken soms duizelingwekkende..


Lees verder 29 september 2023   9 mnd oud

Een aantal Nederlandse ornithologen heeft tussen 2007 en 2019 jarenlang veldonderzoek uitgevoerd om te ontrafelen wat de invloed is van de grote landschappelijke en klimatologische veranderingen in de Sahel in Midden-Afrika. In..


Lees verder 10 augustus 2023   11 mnd oud
Man grauwe kiekendief brengt muis bij nest met jongen

2023 gaat de boeken in als een topjaar voor de grauwe kiekendief. Qua reproductie althans, want niet eerder sinds 1990 werden er zo veel jongen geboren. En dat is goed nieuws, want de grauwe kiekendief is in Nederland nog steeds..


Lees verder 6 augustus 2023   11 mnd oud
Grauwe kiekendief in de Sahel

Veel Europese vogels gebruiken tijdens hun overwintering in Afrika meerdere vaste locaties binnen een groot gebied. Voor grauwe kiekendieven is op basis van zenderdata uitgezocht of daarin patronen zijn te ontdekken en welke..


Lees verder 23 juni 2023   1 jaar oud

Archief