Bosmuis

Veel muizen in het bos

Zoogdiervereniging
6-APR-2017 - Afgelopen weekend is het aantal muizen in het bos op de Veluwezoom bepaald. Er bleken redelijk veel bosmuizen en rosse woelmuizen aanwezig zijn. Dat werd ook verwacht vanwege de grote hoeveelheid zaden van eik en beuk afgelopen najaar. Het onderzoek is voor het tiende jaar uitgevoerd in het kader van onderzoek naar voortplanting bij boommarters. Muizen zijn voor hen een belangrijke voedselbron.

Jonge boommarters worden eind maart en in april geboren. Door in die periode de muizenstand te bepalen, kan gekeken worden in hoeverre de muizenstand de voortplanting van boommarters beinvloedt. De gegevens die de afgelopen tien jaar zijn verzameld, wijzen erop dat in jaren met (relatief) veel muizen de jonge boommarters tot ruim twee weken eerder geboren worden dan in jaren dat er weinig muizen zijn. Ook is er een tendens dat het aantal jongen dan groter is.

Boommarter

Afgelopen weekend werd een boommarternest gevonden waarvan de geboorte al omstreeks 20 maart heeft plaatsgevonden. Er werd op de Veluwezoom niet eerder een nest gevonden waarvan de jongen zo vroeg geboren waren. De komende weken zullen meer nesten gevonden gaan worden en zal duidelijk worden of het beeld klopt dat in muizenrijke jaren er meer en vroeger in het jaar boommarters geboren worden.

De vele muizen zijn niet alleen gunstig voor boommarters, maar ook uilen en vossen zullen van de overvloed aan muizen in het bos profiteren.

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto's: Wesley Overman (leadfoto: bosmuis); Aaldrik Pot