EVZ Toxandria Gilze Rijen boomkikker

Zon en natte voeten voor de Brabantse boomkikker

Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta
29-JUN-2020 - Een zonnige zone bij bosgebied de Heiningen en twee poelen bij golfclub Toxandria. Boomkikkers en andere dieren kunnen binnenkort via Breda, van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam, en weer terug. De ecologische verbindingszone tussen de Molenschotse Heide en de Chaamse Bossen krijgt vorm. Hij versterkt de biodiversiteit, ook van plantensoorten. Zeven organisaties werken hiervoor samen.

De boomkikkerDe zonnige bosrand en poelen zijn onderdeel van de ‘Ecologische Verbindingszone Boomkikker’. Deze ecologische verbindingszone wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed, met een totale lengte van ruim elf kilometer. 4,1 kilometer daarvan ligt in de gemeente Gilze en Rijen. In 2015 werd de eerste 1,6 kilometer in de gemeente Gilze en Rijen al aangelegd. De gemeente en waterschap Brabantse Delta hebben nu ook de overige 2,5 kilometer ingericht, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Defensie en de golfclub. 

Kwaakconcert

In de poelen ligt een laag leem waardoor de poelen ook in droge tijden water vasthouden. Het is de bedoeling dat de kikkers in het water van deze poelen hun eitjes gaan leggen. Vanaf half april tot eind mei – begin juni zijn dan kwaakconcerten van de boomkikker vanuit de oevers van de poelen te horen. In de ecologische zone zijn ook braamstruiken geplant. De kleine kikkers klimmen op deze struiken en laten zich tussen de doornen vallen als er gevaar dreigt. De ligging van de zone bij Gilze en Rijen

Ook voor anderen

Een nieuw aangelegde poel

De boomkikker mag dan wel het gezicht van het project zijn, het gaat niet alleen om hem. Veel andere dieren en planten liften mee op de omgeving die is aangepast aan de strenge eisen van de boomkikker. Bijvoorbeeld libellen, dagvlinders, struweelvogels en andere aan bosrand-gebonden soorten. De ecologische verbindingszones dragen ook bij aan de landschappelijke en recreatieve waarden: een mooie omgeving voor mensen om in te werken, te wonen en te genieten. In bosgebied de Heiningen ligt een wandelpad door de ecologische zone.

Samenwerking 

De organisaties die in dit project samenwerken zijn de gemeenten Gilze en Rijen, Breda en Alphen-Chaam, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbedrijf/Defensie en golfclub Toxandria. De zone is onderdeel van het door de provincie Noord-Brabant aangewezen Natuurnetwerk Brabant. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden Bedreigde Soorten (BIO) en subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). 

Tekst en foto's: persbericht Waterschap Brabantse Delta
Foto boomkikker: beeldbank provincie Noord-Brabant