Fluitenkruid

Waarnemingen voor deze soort

Anthriscus sylvestris 

  • Fenologie: Het fluitenkruid bloeit in het begin van de zomer, vanaf eind maart tot in juni. Het is niet ongewoon dat er in de winter een enkele plant in bloei komt.
  • Beschrijving: Fluitenkruid is een forse plant, die anderhalve meter hoog kan worden. Het is een tweejarige plant met een opgerichte, holle stengel waaraan getande, veervormig samengestelde bladeren zitten. De bloeiwijze is een samengesteld scherm. De bloempjes groeien uit tot langwerpige, gladde vruchtjes. Het fluitenkruid lijkt veel op andere schermbloemen die langs heggen groeien, maar het bloeit eerder.
  • Habitat: groeit op voedselrijke, vochtige bodems. Aan te treffen op dijken, langs bermen, bospaden en op ruigten. In grote delen van Europa en Azië, in laaggelegen land en in het middelgebergte, kun je het fluitenkruid vinden.

Voor De Natuurkalender nemen we waar:

  • Eerste bloei
Fluitenkruid in bloei op 8 januari 2016 Fluitenkruid in bloei (Bron: Arnold van Vliet)