Klimop

Klimop in bloei Klimop in bloei (Bron: Bart Hanssen)

Hedera helix

Deze klimplant wordt 3 tot 20 meter lang en heeft hechtwortels op de stengel en zijtakken. De altijd groene, glanzende bladeren kunnen twee verschillende vormen hebben: aan niet-bloeiende scheuten zijn ze 3-5-hoekig en gelobd, aan bloeiende scheuten zijn ze lancetvormig-eirond tot ruitvormig. De witgroenige bloemen zijn vijftallig en staan in halfbolvormige schermen. De vrucht is een donkerblauwe bes. Klimop komt op de grond in bossen voor, op rotsen en muren en tegen bomen. De plant is algemeen in vrijwel geheel Europa. Bloeitijd is september tot en met december.

Voor De Natuurkalender vragen we waarnemingen van:

  • Eerste bloei

Informatie: Elseviers nieuwe plantengids. Th.Schauer en C.Caspari. 1984, derde druk.

Waarnemingen voor deze soort