Klokjesgentiaan

Klokjesgentiaan. Foto: Bernd Haynold, cc-by-sa-2.5 licentie. Klokjesgentiaan (Bron: Bernd Haynold)

Gentiana pneumonanthe

De klokjesgentiaan is tegenwoordig een vrij zeldzame verschijning in Nederland. De soort komt nog het meeste voor op natte heiden in het binnenland, maar is daarnaast ook nog te vinden in natte schraallanden en in natte duinvalleien op de Waddeneilanden. Buiten Nederland komt de klokjesgentiaan wijd verbreid voor tot in Siberië. De klokjesgentiaan is een tot 60 cm hoge, overblijvende zomerbloeier. De bloei vindt voornamelijk plaats tussen half juli en eind augustus, maar sommige planten beginnen al veel eerder te bloeien. De planten kunnen meer dan 30 jaar oud worden. Oudere planten hebben vaak meerdere bloeistengels. De bloemen zijn donker hemelsblauw en de bladeren zijn van boven donkergroen en langwerpig tot lijnvormig. De klokjesgentiaan is de enige waardplant van het gentiaanblauwtje, een zeldzame dagvlinder, waarvan de eitjes wit afsteken tegen de kelk en bloemkroon van de klokjesgentiaan.

Voor De Natuurkalender vragen we waarnemingen van:

  • Het eerste exemplaar van deze soort

Waarnemingen voor deze soort