Akkerhoornbloem

Akkerhoornbloem - Bloei (foto: Natuurkalender Handleiding) Akkerhoornbloem

Cerastium arvense

De grijsgroene polletjes die deze plant vormt, zie je op heel het noordelijk halfrond. Vooral in Europa komt de akkerhoornbloem veel voor. Hij groeit tussen het gras, op droge, zandige grond. Er komen twee soorten stengels aan: steriele, laagblijvende uitlopers die op elk gunstig plekje wortel schieten en lange, half opgerichte bloeistengels. De bloeiwijze is een gevorkt bijscherm van langgesteelde bloemen. De bloeistelen staan in de oksels van blaadjes die van onderen met elkaar vergroeid zijn; uit de oksels van de onderste bladeren komen alleen zijscheuten die geen bloemen dragen. De kroonbladen van de witte, klokvormige bloemen zijn over een derde van de lengte met elkaar vergroeid. De vrucht is een cylindervormig doosje, dat van boven met tien tandjes open gaat. De vrucht komt tot ontwikkeling aan een overhangend steeltje, dat zich opricht wanneer de zaadjes rijp zijn. Bloeitijd is april tot en met augustus en de plant kan 5 tot 30 cm hoog worden.

Let op: de Akkerhoornbloem kan verward worden met Gewone hoornbloem (C. fontanum). Bij de Akkerhoornbloem zijn de kroonbladen echter tweemaal zo lang als bij de Gewone hoornbloem. Ook een aanstal soorten muur (Stellaria sp.), waaronder Grote muur (Stellaria holostea) lijken op Akkerhoornbloem. Bij Stellaria zijn de kroonbladen tot voorbij het midden ingesneden, bij hoornbloem is dit nooit het geval.

Voor de Natuurkalender nemen we waar: Eerste bloei (maart-april)

 

Waarnemingen voor deze soort