Holsteelboleet

Staatsbosbeheer reikt bedreigde naaldbospaddenstoelen de hand

Nederlandse Mycologische Vereniging
11-JAN-2012 - Nu uit recent onderzoek blijkt dat in de naaldbossen in het Drents-Friese Wold veel zeldzame, paddenstoelen voorkomen, is Staatsbosbeheer bereid de laatste waardevolle sparrenbossen te behouden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Nu uit recent onderzoek blijkt dat in de naaldbossen in het Drents-Friese Wold veel zeldzame paddenstoelen voorkomen, is Staatsbosbeheer bereid de laatste waardevolle sparrenbossen te behouden.

Appelrussula (foto: Rob Chrispijn)Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van een driejarig onderzoek naar paddenstoelen in het Drents-Friese Wold. Uit het recent verschenen rapport blijkt dat onder de ruim 800 soorten die in dit gebied zijn gevonden, maar liefst 140 soorten paddenstoelen voorkomen die op de Nederlandse Rode Lijst staan. Nergens anders in Nederland liggen zoveel vindplaatsen van de Appelrussula en de Holsteelboleet (beide staan als kwetsbaar op de Rode Lijst). De Cantharel is van alle Rode Lijst-soorten het meest aangetroffen, namelijk 122 keer. Op één plek zelfs met maar liefst 500 exemplaren! Niet voor niets behoorde het zuidelijk deel van het Drents-Friese Wold tot de laatste gebieden in ons land waar begin zeventiger jaren nog commercieel Cantharellen werden gezocht, totdat sterke achteruitgang als gevolg van zure regen dit niet meer lonend maakte.

Holsteelboleet (foto: Menno Boomsluiter)Een groot deel van de bedreigde soorten die in het Drents-Friese Wold voorkomen, groeien in naaldbossen. Helaas moeten veel lariks- en sparrenbossen plaats maken voor loofbos. Daardoor gaan zeldzaamheden verloren als de Kamfergordijnzwam en de Donkerlilagordijnzwam die buiten Drenthe nergens anders in Nederland voorkomen.
Inmiddels zijn al veel bijzondere naaldbossen gekapt, maar gelukkig heeft Staatsbosbeheer zich na het uitkomen van het rapport bereid getoond om de laatste waardevolle sparrenbossen te behouden. Het zou voor de paddenstoelen in Nederland een gunstige ontwikkeling zijn als het door natuurorganisaties toegepaste omvormingsbeleid (van naaldbos naar loofbos) minder rigide wordt toegepast, doordat aangetoonde natuurwaarden voortaan een rol gaan spelen in het beleid.

Tekst: Eef Arnolds & Rob Chrispijn, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Boven Rob Chrispijn; onder Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging