Kievit. Foto: Keichwa. Attribution ShareAlike licentie

Kievit kwijnt weg

Vogelbescherming Nederland
12-FEB-2009 - Vorige week belden verontruste lezers met de redacties van verschillende kranten. De aanleiding: op internet circuleert een filmpje waarin te zien is hoe in Frankrijk een groep kieviten vastzit in een slagnet en vervolgens wordt gevangen.
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op donderdag 12 februari 2009.

Vorige week belden verontruste lezers met de redacties van verschillende kranten. De aanleiding: op internet circuleert een filmpje waarin te zien is hoe in Frankrijk een groep kieviten vastzit in een slagnet en vervolgens wordt gevangen.

 
De lezers vroegen of de beelden klopten. Of het waar is dat er in Frankrijk meer dan honderdduizend kieviten per jaar worden gedood, zoals in het filmpje wordt beweerd. Het filmpje is op internet gezet door de Duitse organisatie Komitee gegen den Vogelmord. En helaas, ze hebben gelijk.

Jaarlijks worden er in Frankrijk ongeveer 250.000 kieviten gevangen en gedood, om vervolgens als delicatesse op de menukaart in het plaatselijke restaurant te verschijnen. Ook in Italië, Spanje en Griekenland is de kievit een belangrijke jachtvogel. In totaal verdwijnen er daardoor jaarlijks zo’n 1 miljoen kieviten in de pot, zo’n 13 tot 24 procent van de totale populatie. Een verontrustende gedachte, zeker als je bedenkt dat het helemaal niet goed gaat met de kievit.

 
Het aantal kieviten in Europa was tot 1990 redelijk stabiel. Sindsdien lijkt de soort in een vrije val terecht te zijn gekomen. Tussen 1990 en 2000 nam het aantal kieviten met maar liefst dertig procent af. In sommige landen staat hij daardoor op de Rode Lijst, zoals in Denemarken.

De intensivering van de landbouw is de belangrijkste oorzaak van deze achteruitgang. Daardoor gaan veel meer nesten dan vroeger verloren, is het voor de kievit moeilijker om een tweede legsel te starten en zijn de overlevingskansen van de jongen kleiner geworden. De jachtdruk in Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland doet de populatie natuurlijk ook geen goed.

 
De Europese Commissie is bezig met een pakket aan maatregelen om de kievit beter te beschermen. Een van de voorstellen is om de jacht op de kievit voor vijf jaar te stoppen, zodat de populatie zich kan herstellen. Het feit dat Frankrijk eind 2008 akkoord is gegaan met het opschorten van de jacht op de grutto voor vijf jaar, geeft hoop dat deze maatregel er doorheen komt.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: vliegende kievit: Keichwa, Attribution ShareAlike-licentie; kievit op de grond: BS Thurner Hof, GNU-licentie; kievit contouren: Martin Hierck