Eikelmuis in nestkast

Zorro krijgt eigen tuin

25-NOV-2011 - Zaterdag 26 november opent in Kortrijk de eerste Belgische Eikelmuistuin. De spoorwegbermen langs de lijn Kortrijk-Moeskroen krijgen daarmee een bijkomende functie. Zo wordt het een grensoverschrijdende veilige haven voor een bijzondere muis die nood heeft aan bescherming. 

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [België]

Zaterdag 26 november opent in Kortrijk de eerste Belgische Eikelmuistuin. De spoorwegbermen langs de lijn Kortrijk-Moeskroen krijgen daarmee een bijkomende functie. Zo wordt het een grensoverschrijdende veilige haven voor deze bijzondere muis die dringend nood heeft aan bescherming. 

De Eikelmuis heeft het zwaar te verduren (foto: Johan Staelens)Eikelmuizen zijn alles behalve gewone muizen. Het zijn slaapmuizen: in tegenstelling tot vele andere knaagdieren brengen ze de koude wintermaanden slapend door. Op die manier sparen ze energie om een voedselarme periode door te komen. Wanneer er in het voorjaar opnieuw voldoende voedsel voorradig is, worden ze weer actief.
Eikelmuizen leven vooral van fruit en bosvruchten, die ze vinden in (hoogstam)boomgaarden, houtkanten of natuurlijke tuinen met wilde hoekjes. In de volksmond zijn ze dan ook wel bekend als ‘fruitratje’ of ‘slaperke’. Ze zijn bovendien verlekkerd op slakken en allerlei insecten.

Helaas kreeg deze fruitdief het de laatste twintig jaar hard te verduren. Zijn sympathieke uiterlijk met zwarte Zorromasker en lange pluimstaart volstonden niet om hem te helpen. Zijn favoriete leefgebieden zoals hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten of gevarieerde bosranden verdwenen zienderogen. Tuinen werden sterieler: kortgemaaide gazons, exotische planten en afgesloten tuinhuizen bieden de Eikelmuis niet wat hij nodig heeft. Fruit wordt ook niet meer op zolders of in toegankelijke rommelige schuurtjes bewaard. Hierdoor krijgen Eikelmuizen het almaar moeilijker om eten te vinden en een veilige plaats om te overwinteren. (Verwilderde) huiskatten vormen een bijkomend gevaar voor deze slaper.

Een tuin voor Eikelmuizen

In Vlaanderen geniet de Eikelmuis ondanks haar sterke achteruitgang geen wettelijke bescherming, waardoor de situatie voor deze 'Zorro' steeds penibeler wordt. De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt nam het initiatief om in geschikte gebieden in Vlaanderen speciale nestkasten op te hangen. Natuurlijke nestplaatsen in holle bomen worden immers steeds schaarser.  Ondertussen werden er al meer dan 1200 nestkasten opgehangen, die een veilige nestplek voor de Eikelmuizen bieden. Via een nestkastmodule in Waarnemingen.be wordt de bezettingsgraad van de nestkasten en de evolutie van de Vlaamse Eikelmuispopulatie door tientallen vrijwilligers opgevolgd.

Ook de provincie West-Vlaanderen engageert zich nu samen met partners uit Frankrijk en Wallonië om de Eikelmuis een toekomst te bieden. Binnen het BiPS-project (Biodiversité/Biodiversiteit Périurbaine in de Stadsrand) wordt er samen met de Zoogdierenwerkgroep gewerkt aan dit doel, met de enthousiaste steun van de Stad Kortrijk. De bermen langs de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen vormen een ideale grensoverschrijdende levensader voor de Eikelmuis, maar ook voor tal van andere planten en dieren.

De opening van een eerste Eikelmuistuin langs deze spoorlijn is een eerste stap in het behoud van de soort in de streek. Op 26 november om 11u kan je dit eerste Eikelmuisreservaat zelf gaan bewonderen in de Brumierstraat 6 te Aalbeke.

Meer info over de Eikelmuis, haar vereisten en handige tips om je tuin Eikelmuisvriendelijker in te richten, vind je op www.zoogdierenwerkgroep.be.

Tekst: Johan Staelens, 0478/959056, Zoogdierenwerkgroep Zuid West-Vlaanderen & Griet Nijs, Natuurpunt Studie
Foto: Johan Staelens