Bijenorchis

Nieuwe natuurwet bedreigt Nederlandse natuur

13-JAN-2012 - De wereld op zijn kop. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse natuurorganisaties van het wetsvoorstel natuur van staatssecretaris Bleker. In dit voorstel krijgen economische belangen voorrang boven het beschermen van natuur.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De wereld op zijn kop. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse natuurorganisaties van het wetsvoorstel natuur van staatssecretaris Bleker. In dit voorstel krijgen economische belangen voorrang boven het beschermen van natuur.

Bijenorchis (foto: Wout van der Slikke)Volgens vrijwel alle Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, die gister bij een overleg in Den Haag met staatssecretaris Henk Bleker aanwezig waren, is dat meer dan voldoende reden om de wet terug te sturen naar de tekentafel.

Schade aan de natuur
Een natuurwet moet doen waarvoor die bedoeld is, namelijk in het drukbevolkte Nederland zorgen dat de natuur robuust wordt beschermd. In de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker ontbreekt dat gevoel voor verantwoordelijkheid. De nieuwe wet voldoet niet aan de internationale afspraak dat de achteruitgang van biodiversiteit tot staan moet worden gebracht. Er bestaat een reëel risico dat er onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de Nederlandse natuur.

Uitkleden
De nieuwe Wet Natuur is bedoeld om drie goede natuurwetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet) samen te voegen. Dit streven naar een eenvoudige en duidelijke wet hebben natuurorganisaties altijd gesteund. Met de ontwerp Wet Natuur gaat Bleker echter een geheel andere richting uit, namelijk het beschermingsniveau systematisch uitkleden tot het Europese minimum.

Negatieve reacties
Het concept wetsvoorstel heeft inmiddels vele duizenden negatieve reacties van Nederlandse burgers opgeleverd. En afwijzing van de wet door nagenoeg alle Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties. Plus wetenschappers en hoogleraren die geen enkele visie en onderbouwing in het nieuwe wetsvoorstel kunnen ontdekken. De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties drongen er tijdens het overleg met Bleker dan ook sterk op aan om dit wetsvoorstel drastisch te herzien.

Bron: Natuurmonumenten
Foto:  Wout van der Slikke