Veldkrekel, GNU free documentation license

Beheer Tungelerwallen afgestemd op de veldkrekel

20-JAN-2010 - Het gaat niet goed met de veldkrekel in Nederland. In het verleden waren veldkrekels op veel plaatsen te horen in Zuid en Oost Nederland. Nu is het “kri-kri-kri” van deze krekel nog slechts op enkele plaatsen waarneembaar.

Bericht uitgegeven op woensdag 20 januari 2010

Het gaat niet goed met de veldkrekel in Nederland. In het verleden waren veldkrekels op veel plaatsen te horen in Zuid en Oost Nederland. Nu is het “kri-kri-kri” van deze krekel nog slechts op enkele plaatsen waarneembaar.

Roepende mannetjes
In het natuurgebied de Tungelerwallen (Midden Limburg) zijn afgelopen zomer maar enkele roepende veldkrekelmannetjes gehoord. Natuurmonumenten wil daarom het leefgebied van deze soort op de Tungelerwallen uitbreiden. De veldkrekel houdt van zonnebaden, het liefst op zonnige plekjes of in lekker warm zand. Juist deze plekjes zijn er niet veel meer omdat ze overschaduwd worden door bomen of dichtgroeien met gras.

De maatregelen
In de Tungelerwallen is veel heide en stuifzand verdwenen doordat er bos is ontstaan. Hierdoor zijn ook de warme en open plekjes voor de veldkrekel verdwenen en worden zeldzame (korst)mossen verdrongen. Daarom wil Natuurmonumenten de openheid in de Tungelerwallen weer herstellen. In de buurt waar de veldkrekel voorkomt verdwijnen stukken bos zodat de krekel weer de kans krijgt zijn leefgebied uit te breiden. De nieuwe bosranden krijgen een golvende natuurlijke vorm. De Tungelerwallen wordt daarmee een afwisselend gebied met heide, stuifzand en bos. Goed voor de veldkrekel maar ook voor vogelsoorten als de boomleeuwerik en de gekraagde roodstaart.

De aanpak
De veldkrekel gaat zó snel in aantal achteruit dat Natuurmonumenten nog deze winter actie wil ondernemen. De bosbouwaannemer maakt in week 3 een start met de werkzaamheden, die ongeveer twee weken tijd in beslag nemen. Vervolgens gaan verschillende vrijwilligersgroepen aan het werk om de Tungelerwallen verder open te maken. In verband met het nestelen van vogels wordt er alleen in de winterperiode gewerkt. Een deskundige heeft de bomen waarin zich nesten en holen bevinden met plastic linten gemarkeerd. Deze bomen worden niet gekapt. Ook grote markante bomen worden gespaard.

Bron en meer informatie: Natuurmonumenten
Foto: Roberto Zanon, GNU Free Documentation License