veldkrekel - primair

Stikstof en de veldkrekel

SoortenNL
30-SEP-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag de veldkrekel.

VeldkrekelDe veldkrekel leeft in zelfgemaakte holletjes op zonnige, droge, schrale en weinig begroeide plaatsen. Bijvoorbeeld droge heideterreinen, stuifzanden en kapvlakten. In Nederland komt de veldkrekel voor in Het Gooi, de duinen van Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland, de Veluwe, Noord-Brabant en Zuid-Limburg. De veldkrekel is een alleseter. Op zijn dieet staan vooral stengels, bladeren en grassen, maar ook dode en levende struikheide en schapenzuring, en ook wel dode dieren.

In heel Noordwest-Europa en dus ook in Nederland gaat de veldkrekel achteruit. Dit komt vooral door de vernietiging en versnippering van het leefgebied (heide). Maar de overgebleven populaties worden bedreigd door de te hoge stikstofdepositie. Hierdoor verrijken schrale graslanden en verandert de vegetatiestructuur van heiden en graslanden en groeien ze sneller dicht. Dit maakt het leefgebied minder geschikt voor de veldkrekel, en zijn de toch al kleine deelpopulaties gevoelig voor uitsterven.

Tekst: SoortenNL
Foto’s: Dirk Hilbers, Saxifraga; SoortenNL